Mole se svi zainteresirani, da se što prije obrate gdi. Suzani Trninić na broj mobitela 099/3117-700 ili e-mail: s.trninic@suma-ss.hr , radi osnivanja inicijativnog odbora za osnivanje udruženja. Službeno