Najava Drugog natjecanja privatnih šumoposjednika Hrvatske u šumarskim disciplinama Gorenavedenoga datuma, na Trgu Sv. Florijana 3 u Križevcima, u organizaciji Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika te uz svesrdnu