9. međunarodna licitacija vrijednijih drvnih sortimenata – Slovenija Gradec 2015. Predstavnici Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika i ove godine sudjelovali su na Međunarodnoj licitaciji vrijednijih sortimenata šumskog drveća