Gospodarenje šumama kao rješenje za klimatske promjene

EP_24Predsjednik HSUPŠ Zdenko Bogović sudjelovao je na skupu „Šume i klima: utjecaj šuma i šumarstva na EU politiku klime i energije“ koju je 24.1.2017. u EU Parlamentu organizirala zastupnica Elisabeth Köstinger.
Na skupu su šumovlasnici prezentirali donosiocima odluka i drugim sudionicima načine na koji europske šume mogu doprinijeti dekarbonizaciji društva.
Za primjer su prezentirani reprezentativni primjeri iz privatnih (Hrvatska) i državnih šuma (Estonija).
Tako je naš predsjednik imao priliku pred auditorijem predvođenim EU povjerenikom za poljoprivredu i ruralni razvoj Philom Hoganom predstaviti način gospodarenja privatnim šumama u Hrvatskoj.
Iako je ovo još jedna potvrda hrvatskom šumarskoj struci da odgovorno gospodari šumskim resursima u Hrvatskoj, svjesni smo činjenice da još ima puno mogućnosti za unapređenje stanja.
Konfederacija Europskih privatnih šuma i Udruga Europskih državnih šuma izdali su zajedničko priopćenje. (link)