Projekt Šumarskog fakulteta u Zagrebu

Ministarstvo poljoprivrede iz sredstava naknade za Općekorisne funkcije šuma (OKFŠ) financira stručni projekt: OKRUPNJAVANJE ŠUMOPOSJEDA I UDRUŽIVANJE ŠUMOPOSJEDNIKA KAO PRETPOSTAVKA ODRŽIVOG I UČINKOVITOG GOSPODARENJA SITNIM PRIVATNIM ŠUMAMA

Ciljevi projekta su:
1) predložiti više mjera koje bi pogodovale učinkovitijem povećanju veličine šumoposjeda kako ukupno (kupnja, prodaja) tako i na pojedinom užem prostoru (kupnja, zamjena);
2) razraditi i predložiti modele udruživanja šumoposjednika (bilo zadržavanjem vlasništva nad svojim parcelama ili unosom parcela u zajedničko vlasništvo);
3) potaknuti resorno ministarstvo da zakonskim i podzakonskim aktima omogući predložene mjere;
4) upoznavanje šumoposjednika s ciljevima pojedinih mjera ili modela, koje bi ih trebalo potaknuti na kupnju, prodaju, zamjenu ili pak udruživanje.
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Mario Božić, Šumarski fakultet, Zavod za izmjeru i uređivanje šuma, tel: 01 235 2498, e mail: bozic@sumfak.hr
Detaljnije o projektu možete saznati ovdje.
Predložene mjere, modeli te postupci prikazani su u Brošuri.

U sklopu projekta provodi se i anketa vezana uz predložene mjere, modele i postupke za okrupnjavanje šumoposjeda i udruživanje šumoposjednika. Ako ste šumovlasnik/šumoposjednik pozivamo Vas da isprintate i popunite anketu te je do kraja srpnja 2018. pošaljete poštom na:

Šumarski fakultet
n/r Mario Božić
Svetošimunska 25
10000 Zagreb

Ili na adresu elektroničke pošte: mbozic@sumfak.hr
Poveznica na anketu
Unaprijed zahvaljujemo!