Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika je osnovan 7. lipnja 2008. godine kao samostalna, nestranačka, interesna organizacija dobrovoljno udruženih udruga privatnih šumovlasnika i šumoposjednika, radi zadovoljavanja zajedničkih interesa članova Saveza pod uvjetima određenim Zakonom o udrugama i Statutom.

Temeljni je cilj Saveza da planskim udruživanjem i radom udruga privatnih šumovlasnika i šumoposjednika te sudjelovanjem u provedbi projekata iz područja šumarstva, poboljša kakvoću i gospodarsku vrijednost šumskih proizvoda i unaprijedi gospodarenje privatnim šumama u Republici Hrvatskoj.