Novosti i objave

Godišnji skup njemačkih šumovlasnika

Na poziv predsjednika Zajednice udruga šumovlasnika Njemačke (AGDW) Philippa zu Guttenberga, predsjednik HSUPŠ Zdenko Bogović sudjelovao je na tradicionalnom skupu šumovlasnika Njemačke koji je održan 19.1.2017. u Berlinu.
Više

Obavijest

U Narodnim novinama 103/16 od 11.11.2016. objavljena je Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma – osmerozubi smrekin pisar: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/442040.pdf
Više