Poruka HSUPŠ vlasnicima šuma

Vlasnička prava nad privatnim šumama moramo zaštititi jer u njihovim uslugama uživa čitavo društvo. Vlasnici šuma nude radna mjesta, pozitivne učinke na klimu i održive resurse za budućnost. Naše šume predstavljaju veliku prednost za gospodarstvo zemlje, zapošljavanje i razvoj ruralnih područja, istovremeno štiteći okoliš i ekosustave. Stvarajući odgovorne privatne vlasnike šuma mi koristimo šume za razvoj održivog društva.

Saznajte više

Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika (HSUPŠ) zastupa interese preko 600.000 hrvatskih građana koji kroz svoje šume posjeduju više od 24% kopnene površine Hrvatske. Putem članstva u Konfederaciji europskih šumovlasnika (CEPF) naše interese zastupamo i na europskom nivou, gdje je oko 60% šuma u vlasništvu više od 16 milijuna šumovlasnika.

Istaknuto

Izvješće sa skupa „Politike i zakonodavstvo EU i RH u potrajnom gospodarenju šumama“

Skup je okupio preko 150 sudionika, među kojima vodeće stručnjake iz znanstvenih i gospodarskih institucija te kreatore javnih politika.

Saznajte više

Fanny-Pomme Langue: Ciljevi bioraznolikosti neostvarivi bez podrške privatnih šumovlasnika

Dobivanje podrške 16 milijuna privatnih šumovlasnika u Europi bit će ključno za ostvarivanje ciljeva Strategije EU-a za bioraznolikost.

Saznajte više

Bogović: Hrvatska primjer Zapadnoj Europi u održivom upravljanju šumama

Bogović je u Bundestagu govorio kako se prirodno gospodari šumama što je jedno od rješenja za klimatske promjene.

Saznajte više

Aktualno

Nova EU strategija za šume: Naše šume, naša budućnost

U dokumentu se navode glavne činjenice o stanju šuma u EU te stavovi i zahtjevi koji bi trebali biti...

Saznajte više

Zajednička izjava o održivom gospodarenju šumama

Izjavu su potpisale udruge europskih privatnih vlasnika šuma i poljoprivrednika i poljoprivrednih zadruga.

Saznajte više

Zajednička izjava o prilagodbi šuma klimatskim promjenama

Izjavu su dali udruženja europskih poljoprivrednika i poljoprivrednih zadruga, privatnih vlasnika šuma i državnih šumskih organizacija.

Saznajte više

Održana osma ministarska konferencija FOREST EUROPE

Konferencija je obradila pitanja od najveće političke važnosti u vezi s trenutnim izazovima s kojima se suočavaju europske šume...

Saznajte više

Informativna kampanja „WelcomeToMyForest“

#WelcomeToMyForest informativna je kampanja s ciljem povećanja znanja javnosti i kreatora politike o šumama i vlasnicima šuma.

Saznajte više

Novi Pravilnik uvodi pozitivne promjene

HSUPŠ je aktivno sudjelovao u pripremi prijedloga Pravilnika te u javnom savjetovanju.

Saznajte više

Međunarodna konferencija “Šume u rukama žena”

Prisustvovalo je 256 sudionika iz cijelog svijeta, osim Europe, sudionici su bili iz Nepala, Brazila, Kanade, Australije, Indonezije, Perua...

Saznajte više

Predsjednik HSUPŠ Zdenko Bogović u emisiji Eko radar

Govorio je o upravljanju privatnim šumama, zakonodavstvu EU i ostalim aktualnim problemima i izazovima u održivom gospodarenju šumama.

Saznajte više

Objavljeni prvi rezultati projekta „Šume u rukama žena“

Svaka zemlja iznijela je informacije o načinu gospodarenja, zapošljavanju i statusu žena u šumarskom sektoru.  

Saznajte više

HSUPŠ osuđuje postavljanje žica u šumi i poziva na izmjene propisa

HSUPŠ predlaže da se krene u izmjene zakonskih akata te da točnije definira mogućnosti vožnje u prirodi.

Saznajte više

Mali šumoposjednici na sjeveru Hrvatske aktivni u obnovi šuma

Zainteresiranost malih šumoposjednika za radove biološke obnove šuma iz godine u godinu se povećava.

Saznajte više

Privatni šumoposjednici obilježavali Međunarodni dan šuma

Poruka akcija pošumljavanje je "Šuma može živjeti bez ljudi, ali ne mogu ljudi bez šume."

Saznajte više

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.