Poruka HSUPŠ vlasnicima šuma

Vlasnička prava nad privatnim šumama moramo zaštiti jer u njihovim uslugama uživa čitavo društvo. Vlasnici šuma nude radna mjesta, pozitivne učinke na klimu i održive resurse za budućnost. Naše šume predstavljaju veliku prednost za gospodarstvo zemlje, zapošljavanje i razvoj ruralnih područja, istovremeno štiteći okoliš i ekosustave. Stvarajući odgovorne privatne vlasnike šuma mi koristimo šume za razvoj održivog društva.

Saznajte više

Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika (HSUPŠ) zastupa interese preko 600.000 hrvatskih građana koji kroz svoje šume posjeduju više od 24% kopnene površine Hrvatske. Putem članstva u Konfederaciji europskih šumovlasnika (CEPF) naše interese zastupamo i na europskom nivou, gdje je oko 60% šuma u vlasništvu više od 16 milijuna šumovlasnika.

Aktualno

Tko su šumovlasnici, a tko šumoposjednici?
Pravno tumačenje

U javnosti, pa i u zakonskim i podzakonskim aktima, pojmovi šumovlasnika i šumoposjednika se često nedosljedno koriste.

Saznajte više

Javna prezentacija operacija 8.5.1. i 8.5.2. za vlasnike šume

Šumovlasnici se pozivaju na prezentaciju operacija 8.5.1. i 8.5.2. koja će se održati 4.6. u 19 sati u Čabru.

Saznajte više

Prigodnom akcijom obilježen Međunarodni dan biološke raznolikosti

Međunarodni dan biološke raznolikosti i Dan zaštite prirode u Hrvatskoj privatni šumovlasnici obilježili su sadnjom Gupčeve lipe. 

Saznajte više

Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika upozorava na gubitak od 600 milijuna eura

HUSPŠ upozorava kako je Hrvatska EU strategijom bioraznolikosti prihvatila gubitak od preko 600 milijuna eura.

Saznajte više

Europske šumarske organizacije o ulozi šumarstva u održivom gospodarenju i očuvanju bioraznolikosti

Strukovne organizacije iz šumarskog sektora objavile su zajedničku izjavu povezano uz održivi razvoj i otpornost šuma u EU, uključujući...

Saznajte više

Štete od divljači veliki problem za vlasnike šuma

Štete najčešće nastaju u mladim stadijima šuma (ponik, pomladak, mladik) kao posljedica ishrane divljači.

Saznajte više

Žene kao vlasnici šume

Iako je udio žena vlasnica privatnih šuma prema navedenim podacima zadovoljavajući, o njima i njihovim problemima slabo se govori...

Saznajte više

Šumske krađe sve veći problem za vlasnike šume

Uz situaciju s pandemijom koronavirusa usko je vezano i povećanje broja šumskih krađa kao posljedica nemogućnosti obilaska vlasnika šume...

Saznajte više

Šumarski sektor u vrijeme pandemije COVID-19

Pandemija COVID-19 zahvatila je i šumarski sektor te uzrokovala ograničenja u aktivnostima gospodarenja šumama što utječe na cijeli europski...

Saznajte više

Profesionalizacija funkcije tajnika Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika

HSUPŠ je započeo provedbu projekta 'Jačanje ljudskih kapaciteta' te je dugogodišnji tajnik Miljenko Županić svoju funkciju počeo obnašati profesionalno.

Saznajte više

Otvoreno javno savjetovanje o ulaganju u šumsku infrastrukturu

Tema: Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede...

Saznajte više

Otvoren natječaj za Uspostavu i uređenje poučnih staza, vidikovaca i manje infrastrukture

Otvoren je natječaj za provedbu Podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“- provedba tipa...

Saznajte više

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.