Poruka HSUPŠ vlasnicima šuma

Vlasnička prava nad privatnim šumama moramo zaštiti jer u njihovim uslugama uživa čitavo društvo. Vlasnici šuma nude radna mjesta, pozitivne učinke na klimu i održive resurse za budućnost. Naše šume predstavljaju veliku prednost za gospodarstvo zemlje, zapošljavanje i razvoj ruralnih područja, istovremeno štiteći okoliš i ekosustave. Stvarajući odgovorne privatne vlasnike šuma mi koristimo šume za razvoj održivog društva.

Saznajte više

Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika (HSUPŠ) zastupa interese preko 600.000 hrvatskih građana koji kroz svoje šume posjeduju više od 24% kopnene površine Hrvatske. Putem članstva u Konfederaciji europskih šumovlasnika (CEPF) naše interese zastupamo i na europskom nivou, gdje je oko 60% šuma u vlasništvu više od 16 milijuna šumovlasnika.

Istaknuto

Otvoren natječaj za ulaganja u šumsku infrastrukturu

Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 60.000.000,00 kuna, a prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, udruge šumoposjednika i  jedinice lokalne samouprave.

Saznajte više

Otvoren natječaj za konverziju degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici te udruge šumoposjednika, a ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 100.000.000,00 kuna.

Saznajte više

Bogović: Hrvatska primjer Zapadnoj Europi u održivom upravljanju šumama

Bogović je u Bundestagu govorio kako se prirodno gospodari šumama što je jedno od rješenja za klimatske promjene.

Saznajte više

Aktualno

Aktivnosti Saveza udruga privatnih šumovlasnika Varaždinske županije

Proteklih godina Savez je svoje aktivnosti usmjerio na istraživanje i promociju nedrvnih šumskih proizvoda.

Saznajte više

FISE – Šumski informacijski sustav za Europu

Podaci se prikupljaju iz cijele Europe, uključujući zemlje članice EU, te šest zemalja suradnica iz regije zapadnog Balkana.

Saznajte više

Započela provedba projekta Fem4Forest

Projekt će ponuditi novi i dobro prilagođeni inovativni pristup učenju koji će podržati aktivniju ulogu žena u šumarskom sektoru.

Saznajte više

HSUPŠ sudjelovao u izradi prijedloga projekta za LIFE+

Projekt se bavi problematikom gospodarenja šumama na malim površinama koje su nastale fragmentacijom zemljišta.

Saznajte više

HSUPŠ mrtvi kapital s EU sredstvima pretvara u posao

O EU sredstvima dostupnima privatnim šumovlasnicima i dobrim primjerima njihovog korištenja govori reportaža Jutarnjeg lista od 13. srpnja 2020.

Saznajte više

Suradnja Saveza s Društvom agrarnih novinara

HSUPŠ je novinare organizirao stručnu ekskurziju o primjerima dobre prakse u održivom gospodarenju privatnim šumama i korištenju šumskih proizvoda.

Saznajte više

Sastanak u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

HSUPŠ je inicirao sastanak zbog uključivanja vlasnika privatnih šuma u planove namjenske potrošnje sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica.

Saznajte više

Tajnik HSUPŠ Miljenko Županić u programu Hrvatskog radija

Govorio je o ograničenjima u gospodarenju privatnim šumama u Hrvatskoj, te djelovanju udruga šumovlasnika kao načina njihova rješavanja.

Saznajte više

Održana redovna Skupština UPŠ Breza Bubnjarci

U sklopu sjednice održane 26. lipnja članovima Skupštine prezentirane su šumarske mjere iz programa ruralnog razvoja.

Saznajte više

Zajedničko pismo europskih organizacija iz šumarskog sektora

Uoči sastanka CGBN dionici europskog šumarskog sektora pozivaju na uravnoteženi pristup u svim EU politikama u vezi sa šumama.

Saznajte više

HSUPŠ aktivno sudjeluje u nekoliko EU projekata

HSUPŠ provedbom projekta „Jačanje ljudskih kapaciteta“ ostvario je mogućnost za značajnije uključivanje i sudjelovanje u domaćim i EU projektima.

Saznajte više

Skup „Politike i zakonodavstvo EU i RH u potrajnom gospodarenju šumama ‒ izazovi i posljedice“

Šumarski fakultet i HSUPŠ organiziraju stručni skup koji će pokušati odgovoriti na ključna pitanja u šumarstvu.

Saznajte više

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.