Edukacija vlasnika šuma za korištenje mjera iz Programa ruralnog razvoja RH

Dana 17. srpnja 2020. u Frkanovcu održana je edukacija za vlasnike šuma – potencijalne korisnike Mjere M08 “Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma”, operacije 8.5.1. “Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura” Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Edukacija je održana u organizaciji Ministarstva poljoprivrede i Udruge šumoposjednika Međimurja “Jegnjed”. U sklopu edukacije djelatnici Ministarstva poljoprivrede održali su predavanja. Edukaciji je nazočilo petnaestak zainteresiranih vlasnika šuma čime će steći pravo na dodatne bodove prilikom prijave na raspisani Natječaj.

Kroz niz predavanja cilj je bio detaljnije educirati korisnike o zakonskoj regulativi u šumarstvu, upisniku šumoposjednika, biljnim zajednicama u šumskim sastojinama, uzgajanju šuma, iskorištavanja šuma, šumskom redu, planovima gospodarenja šumama šumoposjednika, općekorisnim funkcijama šuma te samoj provedbi radova predmetne mjere Ruralnog razvoja (konverzije).

Nakon održanih predavanja uslijedila je rasprava te pitanja koja su postavljana od strane prisutnih vlasnika šuma.

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.