FISE – Šumski informacijski sustav za Europu

Forest Information System for Europe – Šumski informacijski sustav za Europu je pokrenut u sklopu Europske agencije za okoliš (EEA).

Internetski portal FISE pruža informativne proizvode prilagođene ključnim korisnicima, uključujući nacionalne, EU i međunarodne kreatore politika, stručnjake koji rade u šumarskoj industriji, vlasnike šuma i zaštitare, kao i znanstvenike i istraživače. Podaci se prikupljaju iz cijele Europe, uključujući zemlje članice EU, te šest zemalja suradnica iz regije zapadnog Balkana. To je prva zajednička baza podataka o informacijama o šumama u Europi. Cilj je olakšati razmjenu stručnih znanja, istraživanje i inovacije putem FISE platforme, pomažući korisnicima da bolje razumiju složene promjene i izazove s kojima se susreću šumski ekosustavi i njihovo upravljanje. Platforma će poduprijeti EU Zeleni plan i razvoj očekivanih novih strategija EU za šume i biološku raznolikost.

FISE je partnerstvo službi Europske komisije i EEA-e, temeljeći se na pripremnim radnjama koje je već obavio Zajednički istraživački centar Europske komisije (JRC). EEA će upravljati web portalom FISE te će u suradnji s JRC-om prikupljati i analizirati podatke koji dolaze iz nacionalnih podatkovnih centara putem Europske informacijske i opservacijske mreže o okolišu. FISE će također prikupljati podatke i podatke iz EU programa za promatranje i praćenje Zemlje Copernicus.

FISE je ulazna točka za razmjenu informacija sa šumarskom zajednicom o europskom šumskom okruženju, njegovom stanju i razvoju. FISE objedinjuje podatke, informacije i znanja prikupljena ili izvedena pomoću ključnih pokretača koji se odnose na šume.

FISE se pridružuje krajoliku europske podatkovne infrastrukture i drugih globalnih i europskih šumskih portala koji podržavaju izvještavanje o šumama o politici: FAO-FRA (Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda – Globalna procjena šumskih resursa), UNECE (Gospodarska komisija Ujedinjenih naroda za Europu) , Forest Europe, EUFORGEN (Europski program šumskih genetičkih resursa), ICP-šume (Međunarodni suradnički program za procjenu i nadzor utjecaja onečišćenja zraka na šume), Global Forest Watch i EFI (European Forest Institute).

Poveznica na Internet portal: https://forest.eea.europa.eu/

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.