HSUPŠ aktivno sudjeluje u nekoliko EU projekata

Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika provedbom projekta „Jačanje ljudskih kapaciteta“ ostvario je mogućnost za značajnije uključivanje i sudjelovanje u provedbi raznih domaćih i EU projekata.

HSUPŠ je trenutno uključen u slijedeće EU projekte:

Fem4Forest – Forests in Women’s Hands (Šume u ženskim rukama), koji se financira kroz Danube Transnational Programme. Početak projekta je predviđen za srpanj 2020. i u tijeku je završno usklađivanje i potpisivanje ugovora o provedbi. Nositelj projekta je Gozdarski institut Slovenije, a HSUPŠ je jedan od partnera u projektu.

ROSEWOOD 4.0, projekt koji se financira iz programa Horizon 2020, usmjeren je na poboljšanje postojeće ROSEWOOD mreže EU regija i njezinih aktivnosti, omogućujući dionicima lanca vrijednosti šumarstva i drvne industrije povezivanje i razmjenu dobrih praksi na terenu. Konačni cilj je učinkovito prenošenje znanja unutar i između regija pomoću modernih alata kao što su digitalne platforme, rješenja za digitalne treninge itd. HSUPŠ je uključen u projekt kao dionik i član Centra za jugoistočnu Europu. (https://rosewood-network.eu/).

Study on Certification and Verification Schemes in the Forest Sector and for Wood-based Products (Studija o shemi certificiranja i provjere u šumskom sektoru i za proizvode od drveta), je studija koju je Europska komisija (EK) naručila od organizacije NEPCon. Ključni ciljevi Studije su pregled shema certificiranja koji se koriste u području šuma i drvne industrije, razvoj i primjena okvira za evaluaciju takvih shema certificiranja i provjere trećih strana, uključujući njihove snage i slabosti, posebno u odnosu na Uredbu EU (EUTR), procijena primjenjivosti okvira na druge proizvode koji potječu sa ostalih kategorija zemljišta (poljoprivredno i sl.) te određivanje mogućnosti za daljnji rad na razini EU. HSUPŠ je u projekt uključen kao dionik, s obzirom na važnost certifikacije i probleme koji postoje u certifikaciju manjih posjeda.

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.