HSUPŠ obilježava 15 godina djelovanja

Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika (HSUPŠ) 7. lipnja 2023. godine obilježava 15 godina djelovanja. Samostalna, nestranačka, interesna organizacija dobrovoljno udruženih udruga privatnih šumovlasnika i šumoposjednika pokrenuta je radi zadovoljavanja zajedničkih interesa članova Saveza pod uvjetima određenim Zakonom o udrugama i Statutom.

Stoga je temeljni cilj HSUPŠ da planskim udruživanjem i radom udruga privatnih šumovlasnika te sudjelovanjem u provedbi projekata iz područja šumarstva, poboljša kakvoću i gospodarsku vrijednost šumskih proizvoda i unaprijedi gospodarenje privatnim šumama u Republici Hrvatskoj.
Članicom Saveza može postati svaka udruga privatnih šumovlasnika i šumoposjednika koja je registrirana u Republici Hrvatskoj, te svaka druga zainteresirana fizička ili pravna osoba.

Savezom upravlja Skupština koja prema Statutu bira predsjednika i njegova zamjenika, a rad izabranih predstavnika nadgledaju Izvršni i Nadzorni odbor.

Najvažniji projekti HSUPŠ usmjereni su prema poboljšavanju položaja i ostvarivanju prava privatnih šumovlasnika. Tako je Savez, u sklopu prijedloga Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje 2023.-2027. uspio za šumarski sektor uvesti novu intervenciju 72.01. – Potpora za ograničenje u gospodarenju šumama (NATURA 2000, NKS).

Uz podršku predloženim intervencijama HSUPŠ kroz javne konzultacije pokušava utjecati na povećanje planiranih sredstava i to posebno za intervencije 73.05 – Rekonstrukcije šuma i 73.08 – Izgradnja šumske infrastrukture u kojima su planirana sredstva nekoliko puta manja od iznosa koji su bili u prošlom financijskom razdoblju, dok je za novu intervenciju 72.01 – Potpore za ograničenja ukupno predviđeno samo 4 % sredstava koja su odobrena od strane Vlade RH kroz Prioritetni akcijski okvir za financiranje Natura 2000 područja.

Savez kontinuirano surađuje sa znanstvenim i stručnim ustanovama, državnim tijelima, organizacijama civilnog društva, stručnim udruženjima u području šumarstva, obrazovnim ustanovama i medijima, sve s ciljem promocije šumarskih djelatnosti i unaprjeđenja uloge i važnosti šumarskog sektora u gospodarstvu, okolišu i društvu općenito.

Osim u zemlji, Savez zastupa interese hrvatskih šumovlasnika kroz aktivno djelovanje u Konfederaciji europskih privatnih šumovlasnika (CEPF), krovnoj organizaciji privatnih šumovlasnika na europskoj razini. CEPF promiče vrijednosti održivog gospodarenja šumama, važnost privatnog vlasništva i ekonomske održivosti šumarskog sektora. Sa sjedištem u Bruxellesu, CEPF je neprofitna organizacija koja zastupa interese gotovo 16 milijuna vlasnika šuma, privatnih osoba, obitelji i zadruga koje se brinu za oko 60 % europskih šuma. Predsjednik Saveza mr. sc. Zdenko Bogović član je Upravnog odbora CEPF-a, a na tu važnu funkciju je izabran već nekoliko puta.

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.