HSUPŠ prezentirao prijedlog intervencija u strateškom planu Zajedničke poljoprivredne politike RH

Na prvom sastanku “Blank page for CEPF members” koji predstavlja novu vrstu internog sastanka tijekom kojeg članovi CEPF-a imaju priliku informirati/ažurirati druge članove o temi koja je relevantna za njihov tekući rad i koju smatraju relevantnom za dijeljenje s drugim članovima (primjer: postojeći zakonski zahtjevi; razvoj novih nacionalnih – regionalnih politika; R&I projekti; komunikacijske aktivnosti; partnerstvo s nevladinim organizacijama), HSUPŠ je prezentirao prijedlog intervencija u strateškom planu Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) RH.

ZPP je dugo bio glavni izvor financiranja EU-a za potporu održivom upravljanju šumama i drugim šumskim zemljištem te za provedbu Strategije EU-a za šume. Uredba Europskog parlamenta i Vijeća za utvrđivanje pravila o potpori strateškim planovima, koje će izraditi države članice u okviru ZPP-a, nudi izbor različitih intervencija u nacionalnim strateškim planovima. S obzirom na to da je bioraznolikost postavljena kao jedan od glavnih ciljeva, otvorene su brojne mogućnosti da se zahvati ugrade u planove u kojima će vlasnici šuma biti potencijalni korisnici.

U prijedlogu Nacionalnog strateškog plana ZPP-a Hrvatske većina intervencija povezanih sa šumarstvom nastavlja se nakon uspješne provedbe u prethodnom Programu ruralnog razvoja (PRR):
• Izgradnja šumskih prometnica
• Obnova degradiranih šumskih sastojina
• Modernizacija tehnologija, strojeva i opreme
• Promicanje drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda
• Uspostava i uređenje pješačkih staza.

Uz ove zahvate, a u skladu s okvirom prioritetnih aktivnosti za financiranje Natura 2000 područja (Prioritetni akcijski okvir – PAO), u prijedlog plana uvedena je nova intervencija:
• Subvencije za ograničenja u gospodarenju šumama.

 

   

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.