Letak Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika „Budućnost raste u šumi“

Kako bi upoznao javnost s temom održivog gospodarenja šumama, koje podrazumijeva ravnotežu između okolišnih, socijalnih i ekonomskih funkcija šuma, te provedbom održivog gospodarenja šumama u Hrvatskoj, Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika tiskao je letak „Budućnost raste u šumi“. U njemu se pojašnjava važna uloga privatnih šuma te važnost vlasničkih prava u održivom gospodarenju.

 

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.