Ministarstvo poljoprivrede provodi anketu o interesu za potpore

U privatnim šumama se propisuju mjere zaštite prirode koje ograničavaju normalno gospodarenje te umanjuju prihode vlasnicima šuma. U Strateškom planu je predviđena intervencija kroz koju će se vlasnicima isplaćivati potpora zbog propisanih mjera.

Na mrežnim stranicama www.ruralnirazvoj.hr objavljen je Anketni upitnik – iskaz interesa korisnika za sudjelovanjem u intervenciji 72.01. Potpore za ograničenje u gospodarenju šumama (NATURA 2000, NKS).

Poveznica na objavljenu anketu je https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoXTlfN7j9i7crwO6QbNbk_Y9bWb4T6B-dNxX-m4fubvkBjA/viewform
a otvorena je do 11. ožujka 2024. do 16 sati.

Pozivamo sve šumoposjednike na ispunjavanje anketnog upitnika za iskaz interesa za sudjelovanje u intervenciji 72.01. Potpore za ograničenje u gospodarenju šumama (NATURA 2000, NKS) iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027.
Potpora unutar ove intervencije dodjeljuje se kao naknada za gubitak prihoda za propisane mjere za šume i šumska zemljišta (tip šume: hrast, bukva i jela) u obuhvatu područja ekološke mreže Natura 2000, a dodjeljuje se na godišnjoj razini po hektaru.

Mjere za koje se može ostvariti potpora (godišnje kroz 5 godina) odnose se na:
1. obveza ostavljanje 10 m3 suhe drvne mase po hektaru (150 EUR/ha za bukvu, 160 EUR/ha za jelu, 250 EUR/ha za hrast)
2. obveza ostavljanje 15 m3 suhe drvne mase po hektaru (190 EUR/ha za bukvu, 220 EUR/ha za jelu, 320 EUR/ha za hrast)
3. obveza ostavljanje 3% mrtvog drva (150 EUR/ha)
4. uskrata obavljanja gospodarske aktivnosti („No management“) (300 EUR/ha).

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.