Nacionalna inventura šuma

Ministarstvo poljoprivrede je uz suglasnost Vlade RH započelo s projektom izrade II. nacionalne inventure šumskih resursa RH (CRONFI II). Za izvršitelje radova je odabran „Šume“, obrt za savjetovanje u šumarstvu zajedno s podizvoditeljima Salix Plan d.o.o., auric forest d.o.o. i HTML, obrt za informatiku.

II. nacionalna inventura šuma provodi se u svrhu dobivanja cjelovitih informacija o šumskim resursima i stanju šuma, i to za potrebe šumarske politike i šumarske operative i za sva ostala područja i sektore koji su vezani uz šume poput ekologije, lovstva, zaštite okoliša, zaštite prirode, drvnoprerađivačke industrije te za potrebe ispunjavanja obaveza izvješćivanja državnih i međunarodnih institucija i organizacija.

Provedba projekta uz ostale aktivnosti podrazumijeva i terensku izmjera na stalnim plohama postavljenim u sklopu I. nacionalne inventure. U naredne dvije godine izvođači radova će obilaziti plohe koje se nalaze na cijeloj površini šuma RH pa tako i na pojedinim šumama u privatnom vlasništvu.

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.