Nove intervencije za šumoposjednike

U sklopu prijedloga Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje 2023.-2027. koji je poslan na odobrenje u Europsku komisiju nalaze se i intervencije (bivše mjere u programu ruralnog razvoja) za šumarski sektor.

Strateški plan ZPP-a je temeljni dokument za korištenje sredstava europskih poljoprivrednih fondova (Europski fond za jamstva u poljoprivredi iz kojeg se financiraju izravna plaćanja i sektorske intervencije i Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj za financiranje intervencija ruralnog razvoja). Ukupni iznos sredstava koji će biti na raspolaganju hrvatskim poljoprivrednicima, prerađivačima poljoprivrednih proizvoda, šumoposjednicima, proizvođačkim organizacijama, jedinicama lokalne i regionalne samouprave, lokalnim akcijskim grupama te onima koji će informirati i educirati poljoprivrednike i šumoposjednike i pomoći im pri uvođenju inovativnih rješenja iznosi gotovo 3,8 milijardi eura za petogodišnje razdoblje.

U prijedlogu Nacionalnog strateškog plana ZPP-a Hrvatske većina intervencija povezanih sa šumarstvom nastavlja se nakon uspješne provedbe u prethodnom Programu ruralnog razvoja (PRR):
• 73.04. – Izgradnja i uređenje poučnih staza i prateće infrastrukture
• 73.05 – Rekonstrukcija (konverzija) degradiranih šuma
• 73.06. – Modernizacija šumarskih tehnologija u pridobivanju drva, šumskouzgojnim radovima i proizvodnji ŠRM-a (šumskog reprodukcijskog materijala)
• 73.07. – Modernizacija tehnologija u predindustrijskoj preradi drva
• 73.08. – Izgradnja šumske infrastrukture
• 73.09. – Promocija šumskih proizvoda i usluga.

Uz ove zahvate, a u skladu s okvirom prioritetnih aktivnosti za financiranje Natura 2000 područja (Prioritetni akcijski okvir – PAO), u prijedlog plana je uz velike napore uložene od strane predstavnika HSUPŠ, uvedena nova intervencija:
• 72.01. – Potpora za ograničenje u gospodarenju šumama (NATURA 2000, NKS).

Uz ove intervencije novost je i da se omogućava obavljanje savjetovanja za šumoposjednike od strane udruga te privatnih savjetodavaca i poduzeća kroz intervenciju:
• 78.02. – Potpora za pružanje savjetodavnih usluga.

Uz podršku predloženim intervencijama HSUPŠ kroz javne konzultacije pokušava utjecati na povećanje planiranih sredstava i to posebno za intervencije 73.05 (Rekonstrukcije šuma) i 73.08 (Izgradnja šumske infrastrukture) u kojima su planirana sredstva nekoliko puta manja od iznosa koji su bili u prošlom financijskom razdoblju, dok je za novu intervenciju 72.01 (Potpore za ograničenja) ukupno predviđeno samo 4% sredstava koja su odobrena od strane Vlade RH kroz Prioritetni akcijski okvir za financiranje Natura 2000 područja.

Prijedlog Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje 2023.-2027. koji je poslan na odobrenje možete pogledati na poveznici:
https://ruralnirazvoj.hr/files/SP-ZPP-RH-iz-SFC-23092022.pdf 

 

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.