Novi Pravilnik uvodi pozitivne promjene

Ministarstvo poljoprivrede je objavilo novi Pravilnik o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno, u koji su ugrađeni zahtjevi vlasnika šuma i poduzetnika u šumarskom sektoru.

HSUPŠ je aktivno sudjelovao u pripremi prijedloga Pravilnika te u javnom savjetovanju.

Najvažnije promjene za male šumoposjednike, u odnosu na prijašnji Pravilnik, su navedene u članku 9. prema kojem je dozvoljeno samostalno obavljanje svih radova u vlastitoj šumi.

Za srednje i velike šumoposjednike te poduzetnike u šumarskom sektoru značajno je da su povećani obimi poslova koje ovlašteni inženjeri mogu obavljati u sklopu licencije, čime su usklađene realne potrebe s ekonomskim zahtjevima u poduzetništvu.

Veliki napredak Pravilnika vidljiv je i u grupiranju više šumarskih radova u jednu vrstu „vođenje šumoposjeda“ čime je omogućeno tradicionalno gospodarenje šumama u kojem jedna osoba obavlja sve šumarske radove na jednom području (reviru).

HSUPŠ pozdravlja ove „reformske“ promjene u novom Pravilniku koje će omogućiti daljnji razvoj poduzetništva te se nada da je ovo početak reformi u cjelokupnom šumarskom sektoru.

Cjelokupni tekst pravilnika možete pronaći na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_04_46_940.html

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.