Obilježeno 15 godina Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika

U Zagrebu je 8. prosinca svečano obilježeno 15 godina djelovanja krovne organizacije privatnih šumovlasnika u državi, Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika – HSUPŠ.

Tom je prigodom predsjednik Saveza mr. sc. Zdenko Bogović istaknuo kako upravljanje šumama mora igrati ključnu ulogu u oblikovanju budućnosti države, zbog čega je nužno unaprijediti suradnju nadležnih tijela s vlasnicima šuma, podržati rad udruga šumovlasnika, osigurati potporu vlasnicima šuma i stvoriti povoljnije uvjete za gospodarenje šumama, posebice mjere za prilagodbu šuma klimatskim promjenama i poboljšanje šumske bioraznolikosti te ispunjavanje svih drugih očekivanja i potreba društva.

„Mi, vlasnici šuma, predstavljamo više od 500.000 žena, muškaraca i obitelji, različite dobi, i značajan dio hrvatskog društva. Naše šume zauzimaju oko 650 tisuća hektara što je preko 25 % šuma Republike Hrvatske koje se trudimo prenijeti budućim generacijama u najboljim uvjetima, što nas motivira i tjera da se sa strašću brinemo o našim šumama na najbolji mogući način“, poručio je Bogović. Dodao je kako je dugoročna vizija šumovlasnika da hrvatski građani nastave uživati u svim blagodatima koje pružaju privatne šume i da se s njima jače povežu. „Brinemo se o našim šumama u skladu s principima prirodi bliskog i održivog gospodarenja, što je dinamičan koncept koji se stalno razvija s porastom našeg znanja i razumijevanja šuma. „Bez pravilnog gospodarenja nužne promjene i prilagodbe koje su potrebne našim šumama jednostavno nisu moguće jer je aktivno i održivo upravljanje ključno za očuvanje budućnosti hrvatskih šuma“, naglasio je predsjednik HSUPŠ.

Država treba osigurati operativnu pomoć šumovlasnicima kroz financijsku potporu i ulaganja kako bi razvili alate za financijsko vrednovanje pružanja usluga ekosustava kao što je uklanjanje ugljika, poboljšanje bioraznolikosti ili pročišćavanje vode, zaključio je čelnik hrvatskih privatnih šumovlasnika

Svečanost su uveličali državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Jure Martinović, predsjednica Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora Marijana Petir, ravnatelj Uprave za zaštitu prirode Ministarstva gospodarstva i održivoga razvoja Igor Kreitmeyer, načelnik Sektora za šume privatnih šumoposjednika u Ministarstvu poljoprivrede Robert Ojurović, asistentica Atašea Saveznog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva, regija i vodnog gospodarstva pri Veleposlanstvu Republike Austrije Ana Pekić Topolko, prodekan Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, profesor Stjepan Posavec, član Upravnog vijeća Hrvatskog šumarskog instituta Krunoslav Indir, predsjednik Zveza lastinkov gozdov Slovenije Marjan Hren, te brojni privatni šumovlasnici i njihovi predstavnici u šumovlasničkim udrugama iz cijele Hrvatske.

„Odbor za poljoprivredu prepoznao je Savez kao kompetentnog predstavnika privatnih šumovlasnika s kojim kroz dobru suradnju i kontinuiran dijalog raspravlja o ograničenjima, potrebama i mogućnostima privatnih šumovlasnika, a sve s namjerom donošenja što kvalitetnijih zakona“, istaknula je u pozdravnom govoru Petir i dodala kako je Odbor svjestan i izazova s kojima se, u okviru važeće zakonske regulative susreću privatni šumovlasnici.

Zaključila je kako ne treba zaboraviti da je hrvatski šumarski sektor ne samo primjer već i začetnik održivog upravljanja šumama, te da su, u tom smislu, naša znanja o upravljanju prirodnim šumama itekako važna i trebamo ih dijeliti. Uputivši čestitku povodom 15. godišnjice Saveza, zahvalila je članovima Saveza na svim aktivnostima koje Savez provodi s ciljem očuvanja, unaprjeđenja i održivog gospodarenja hrvatskim šumama.

„Prve udruge šumovlasnika osnovane su 2005. godine, podsjetio je tajnik HSUPŠ Miljenko Županić, dodavši kako su uočene brojne prednosti udruživanja, koje uključuju unaprjeđenje gospodarenja šumom, povezivanje i razmjena znanja i iskustava, pristup informacijama, edukaciju o stručnim temama, bolju suradnja s javnim ustanovama te veće financijske mogućnosti, posebice lakše korištenje nacionalnih i EU fondova“. Dodao je kako je Savez osnovan 7. lipnja 2008. godine s ciljem uključivanja u šumarsku politiku i donošenje zakonskih regulativa, suradnja sa stručnim i znanstvenim institucijama, razvijanje međunarodne suradnje, radi provedbe projekata te kontinuirane stručne i logističke podrške udrugama članicama. Savez trenutno broji 14 udruga članica, a novost je da se učlaniti mogu i fizičke osobe.

Tijekom 15 godina Savez je proveo brojne edukacije, održao radionice, organizirao konferencije, panel rasprave, okrugle stolove i tribine, te razvio suradnju s državnim institucijama, posebice Ministarstvom poljoprivrede, Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, s kojima predstavnici privatnih šumovlasnika zajednički sudjeluju u procesima izrade prijedloga zakonskih i podzakonskih akata. Interese šumovlasnika Savez zastupa i sudjelovanjem na sjednicama Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora, kao i članstvom u krovnom europskom udruženju šumovlasnika, Confederation of European Forest Owners – CEPF. „U suradnji s Hrvatskim šumarskim institutom HSUPŠ je izradio standard za održivo gospodarenje šumama – PEFC certifikat, te je primljen u članstvo PECF International kao nacionalno upravljačko tijelo“, istaknuo je Županić.

U nastavku su dodijeljena posebna priznanja pojedincima koji su potaknuli osnivanje i unaprijedili rad HSUPŠ tijekom prvih 15 godina. Dobitnici priznanja su Suzana Trninić koja je glavna inicijatorica osnivanja Saveza, te predsjednici udruga koje su sudjelovale u osnivanju i kontinuirano rade na promicanju rada udruga privatnih šumoposjednika, Marija Hršak Bonjeković iz Udruge privatnih šumovlasnika „Opeka“ Vinica, Tomo Rešetar iz Udruge privatnih šumovlasnika „Kesten“ Lepoglava, Stjepan Kovačec iz Udruge privatnih šumovlasnika „Jela“ Jesenje i Tomislav Nikolić iz Udruge šumoposjednika Međimurja „Jegnjed“. Osim njih za izuzetan doprinos, suradnju i potporu radu udruga privatnih šumovlasnika priznanja su dobili Robert Ojurović iz Sektora za šume privatnih šumoposjednika Ministarstva poljoprivrede te Martin Vuković iz Društva agrarnih novinara Hrvatske.

Savez je uručio i zahvalnice za dosadašnju suradnju i potporu radu udruga privatnih šumovlasnika i Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu te Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije.

Na svečanosti je predstavljen priručnik „Upravljanje šumskim bogatstvom“ autora akademika Tomislava Dubravca, Maria Vlašića i mr. sc, Miljenka Županića.

 

 

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.