Objava početka procesa uspostave standarda

Vijeće za certifikaciju Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika, kao nacionalno upravljačko tijelo za PEFC certifikaciju u Hrvatskoj, donijelo je odluku o početku procesa uspostave standarda za održivo gospodarenje šumama prema PEFC certifikacijskom sustavu, a s ciljem izrade nacionalnih standarda. Odluka se temelji na prihvaćanju dokumenta Standardne postavke i postupci revizije, koji je sastavni dio PEFC balkanskog regionalnog certifikacijskog sustava.

Aktivnosti će se provoditi u sklopu projekta “Podrška dionicima u razvoju PEFC nacionalnih standarda”, koji provodi Hrvatski šumarski institut, a u sklopu kojeg se, nakon provedene aktivnosti analize sektora i identifikacije dionika uspostavlja Radna grupa za izradu PEFC standarda.
Uz već identificirane i uključene glavne dionike svi značajni i zainteresirani dionici pozvani su da se odazovu ovom pozivu i uključe u proces izrade nacionalnih standarda kroz sudjelovanje u radu Radne skupine za razvoj i analizu mjera i pokazatelja održivog gospodarenja šumama.

Objavu i dokumente možete pogledati na poveznici:
http://pefc.sumins.hr/pefc-objava-pocetka-procesa-uspostave-standarda/

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.