Objave natječaja za mjere iz Programa ruralnog razvoja

Nakon višekratnih upita od strane članova Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika uputio je dopise Ministarstvu poljoprivrede i Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i zatražio informaciju o terminu objave natječaja za mjere iz Programa ruralnog razvoja, i to:

– Natječaj za tip operacije 8.5.1 Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura (prema planu očekivano je bilo u ožujku)

– Natječaj za tip operacije 4.3.3 Ulaganje u šumsku infrastrukturu (prema planu očekivano je za travanj).

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u odgovoru je navela kako ima u planu objaviti Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“ do kraja travnja 2020. godine.

Natječaj za provedbu tipa operacije 4.3.3 „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ Upravljačko tijelo, odnosno Ministarstvo poljoprivrede, ima u planu objaviti do kraja travnja 2020. na e-savjetovanju. Po završetku e-savjetovanja i objavi izvješća o provedenom e-savjetovanju, očekivana objava Natječaja od strane Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je u svibnju 2020. godine.

Kako za navedene natječaje postoji značajan interes od strane članova HSUPŠ, vjerujemo da će navedeni natječaji pridonijeti i povećanju investicija, a time i bržem oporavku gospodarstva nakon krize uzrokovane pandemijom koronavirusa.

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.