Objavljeni prvi rezultati projekta „Šume u rukama žena“

Međunarodni projekt „Šume u rukama žena“ (Fem4Forest) započeo je u srpnju prošle godine u suradnji s organizacijama iz 10 zemalja dunavske regije (Austrija, BIH, Bugarska, Češka, Hrvatska, Njemačka, Ukrajina, Rumunjska, Slovenija, Srbija).

Prvi koraci projekta predstavljeni su u „Izvješću o trenutnoj situaciji i poziciji žena u šumarstvu u dunavskoj regiji“. Objava cjelovitog izvješća planirana je za kraj 2021 godine, kad će biti javno dostupno kao opsežan pregled stanja u šumarstvu s naglaskom na poziciju žena u šumarskom sektoru.

Svaka zemlja iznijela je informacije o načinu gospodarenja te mogućnostima zaposlenja i statusu žena u šumarskom sektoru, bilo kao vlasnica šuma, zaposlenica i/ili donositeljica odluka.

Izvješće je sastavljeno od 10 individualnih pregleda stanja svake zemlje koja sudjeluje u projektu te je dodatno podijeljeno na sljedeća poglavlja:

 • Šumarski sektor
 • Tržište rada i mogućnosti zaposlenja u području šumarstva
 • Vlasništvo šuma
 • Administracija
 • Kompanije i poduzeća u šumarstvu i vezanim strukama
 • Pregled postojećih inicijativa za podršku ženama u šumarstvu

Ono što je iz izvješća vidljivo te na čemu će se temeljiti predstojeće aktivnosti je sljedeće:

 • Žene u šumarskom sektoru ne sudjeluju je jednakom broju kao muškarci
 • Žene su u edukacijskom sustavu i trening programima u manjem postotku od muškaraca
 • Gledanje na uloge muškaraca i žena u sektoru je vrlo tradicionalno
 • Postoji mali broj ženskih uzora u šumarskom sektoru
 • Vlasnici šuma su u velikoj većini muškarci te puno aktivnije koriste svoju šumu
 • Postoji manjak podrške ženama u šumarstvu u obliku udruženja, inicijativa te trening programa

U sljedećim koracima provedbe projekta, višedionički pristup omogućit će snažnu involviranost ciljane skupine koja će biti uključene u razne aktivnosti kako bi podijelile svoje mišljene i potrebe, a analizom i pregledom trenutne situacije u zemljama sudionicima kreirat će se integracijski model. To će se postići prikupljanjem informacija iz prve ruke, od ženskih šumarskih stručnjakinja koje rade u industriji te vlasnica šuma, putem online upitnika koji je dostupan za ispunjavanje do 14. travnja.

Tijekom travnja i svibnja planiraju se intervjui šumarskih stručnjakinja, ali i ženskih osoba koje su na samom početku svoje karijere u šumarskom sektoru. Organizacija okruglih stolova sa stručnjacima, donosiocima odluka te ženskim uzorima u šumarstvu je isto jedan od važnih elemenata kojim će se pokrenuti vrlo važna rasprava o ženskoj ravnopravnosti u šumarstvu.

Rezultati navedenih aktivnosti postat će temelj pri donošenju važnih odluka i nužnih koraka za bolju integraciju žena u šumarskoj industriji.

Izradom cjelovitog izvješća započela je analiza potreba tržišta i šumarskih poduzeća koja predstavlja prvi korak i temelj svih drugih aktivnosti u projektu. Projekt će demonstrirati prijelaz ideja i primjera dobre prakse kroz niz pilot aktivnosti u dunavskoj regiji kako bi potaknuli sposobnosti žena aktera da zauzmu položaj u šumarskoj industriji i unaprijede svoja šumarska poduzeća i kompetencije u šumarskom sektoru na europskom tržištu.

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.