Održan okrugli stol u sklopu projekta “Šume u rukama žena”

Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika organizirali su 27. svibnja online okrugli stol na kojemu su predstavljeni prvi rezultati projekta te je potaknuta diskusija o statusu žena u šumarskom sektoru.

Okruglom stolu prisustvovalo je sveukupno 22  sudionika. Sudjelovale su predstavnice nacionalnog javnog tijela, interesnih skupina, fakulteta šumarstva i drvne tehnologije te znanstveno-istraživačkih institucija, studentske udruge Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije, šumarskih poduzeća te javnosti.

Cilj okruglog stola bila je prezentacija prvih rezultata projekta, promocija integracije žena u šumarskoj struci te uspostava mreže dionika u sektoru šumarstva. Predstavljeni podatci prikazali su glavne zaključke dobivene iz Izvješća o statusu žena u šumarskom sektoru dunavske regije, ankete koju je ispunilo 118 šumarskih stručnjakinja i privatnih šumovlasnica te intervjua koji su dali dubinski prikaz najznačajnijih tema projekta. Projektne partnere predstavljale su Silvija Zec, Maja Merc Kiš i Kristina Petrak (HKIŠDT) te Irina Suša i Miljenko Županić (HSUPŠ).

Teme predavanja konferencije obuhvaćale su niz područja, od upoznavanja s primjerima dobre prakse, preko povijesti utjecaja žena u šumarstvu do trening programa i edukacija koje bi osnažile status žena u šumarskom sektoru.

Popis tema i predavačica:

  • Silvija Zec, Uvod i protokol Okrugloga stola
  • Silvija Zec: O projektu Fem4Forest
  • Irina Suša: Status žena u sektoru šumarstva Dunavske regije i Hrvatske
  • Maja Merc Kiš, Irina Suša: Doprinos dionika prvim rezultatima projekta – rezultati upitnika i iskustva intervjua
  • Irina Suša: Žene u studentskim inicijativama i udrugama
  • Ana Dijan, Smart Expo d.o.o.: Inicijative i projekti Interreg Dunav

Nakon održanih prezentacija održana je kratka anketa koja je pokazala zanimljive informacije te ukazala na važnost određenih smjernica projekta. Na pitanje „Utvrdite najvažnije profesionalne potrebe i očekivanja žena u šumarskom sektoru“ od 16 registriranih odgovora, većina je odgovorila da je to mogućnost napredovanja, a među ostalim odgovorima, kao važan segment profesionalnih potreba, našli su se fleksibilno radno vrijeme, mogućnost rada na otvorenom i u zatvorenom te bavljenje zaštitom prirode. Na pitanje „Što će pridonijeti ostvarivanju jednakih prava i mogućnosti za žene i muškarce u šumarskom sektoru“ sudionici su naglasili da je važno obrazovanje u upravljačkim vještinama te primjenu smjernica o rodnoj ravnopravnosti. Najmanje sudionica smatralo je da su ženska udruženja u šumarstvu ključ koji će pridonijeti ravnopravnosti žena u sektoru.

U raspravi koje je uslijedila sudionici okruglog stola imali su prilike komentirati predstavljene rezultate, dati svoje mišljenje te doprinijeti idejama razvoja i planiranja sljedećih koraka projekta.

       

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.