Održana izborna Skupština HSUPŠ

Na 14. redovnoj i izbornoj Skupštini Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika održanoj 20. veljače 2024. godine u Zagrebu ukazano je povjerenje dosadašnjem predsjedniku Saveza Zdenku Bogoviću koji je ponovno izabran na mandatno razdoblje od četiri godine.

Za zamjenika predsjednika ponovno je izabran Antun Babojelić, a tajnikom Saveza potvrđen je dosadašnji tajnik Miljenko Županić.

Za članove Izvršnog odbora izabrani su Dalibor Benšak, Marijan Grubešić, Stjepan Kovačec, Nicolas Baron Adamovich, Tomislav Nikolić i Marko Zorić.

Za članove Nadzornog odbora jednoglasno su izabrani Marija Hršak Bonjeković, Tomo Rešetar i Ignac Štrucl.

Sjednici su prisustvovali i gosti: načelnik Sektora za šume privatnih šumoposjednika u Ministarstvu poljoprivrede mr. sc. Robert Ojurović, prodekan za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Posavec i predstavnica Saveznog ministarstva poljoprivrede, šumarstva, regija i vodnog gospodarstva pri Veleposlanstvu Republike Austrije Ana Pekić Topolko, koji su pohvalili dosadašnji rad Saveza te iskazali želju za nastavkom uspješne suradnje.

Skupština je prihvatila izvješća o radu Saveza u 2023. godini te Plan rada i financijski plan za 2024. godinu.

Dokumenti:

Izvjesce o financijskom poslovanju HSUPŠ za 2023. godinu

Finanacijski plan HSUPŠ za 2024. godinu

Plan rada HSUPŠ za 2024. godinu

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.