Održana međunarodna web konferencija “Šume u rukama žena”

Međunarodna web konferencija “Fem4Forest” koju je organizirao Slovenski šumarski institut (GIS), ujedno vodeći partner istoimenog projekta, održana je 29. listopada 2020 godine.

Cilj konferencije bio je predstaviti novu inicijativu “Šume u rukama žena” u Dunavskoj regiji te prikazati primjere dobre prakse žena u šumarstvu u Europskoj uniji i šire. Također ciljevi su promocija integracije žena u šumarskoj struci te uspostava nove mreže dionika u sektoru šumarstva.

Konferenciji je prisustvovalo 136 sudionika iz 17 zemalja, od kojih su čak 88% činile žene, većinom iz Slovenije, Ukrajine i Austrije. Prijenos konferencije putem Facebook stranice Slovenskog Šumarskog Instituta pratilo je 4.000 gledatelja.

Na konferenciji su sudjelovali predstavnici edukacijskih i istraživačkih institucija, nekoliko interesnih grupa i nevladinih organizacija, kao i predstavnici šumarskih znanstveno-istraživačkih institucija iz raznih zemalja.

Teme predavanja konferencije obuhvaćale su niz područja, od upoznavanja s primjerima dobre prakse, preko povijesti utjecaja žena u šumarstvu do društvenih medija i njihovog utjecaja na stanje u šumarstvu.

Popis tema i predavačica:

Što predstavlja Fem4Forest?, Nike Krajnc voditeljica projekta Fem4Forest, GIS Slovenija

Žene u šumarstvu Austrije: činjenice i najbolji primjeri, Dagmar Karisch- Gierer FAST Pichl, Austrija

Žene za šume u Bavarskoj, Kathrin Böhling, Enzenbach, LWF, Njemačka

Traže li šume muškarca ili je i žena dovoljno dobra? Razmišljanja temeljena na 25 godina iskustva u istraživanju i razvoju, Gun Lidestav, SLU, Švedska

Žene u šumama: Rušenje barijera u šumarstvu, Jessica Kaknevicius, “Women in wood” Kanada

Žene u Bosni i Hercegovini, od fakulteta do sektora šumarstva – stvarnost, Ajla Dorfer, FEA, Bosna i Hercegovina

Na kraju svake prezentacije održana je kratka anketa koja je pokazala zanimljive informacije te ukazala na važnost određenih smjernica projekta.

Rezultati ankete:

  • 97% sudionika konferencije složilo se kako bi više pažnje trebalo biti posvećeno većoj uključenosti žena u šumarskoj politici
  • vezano uz postojeću edukaciju i treninge za žene u šumarstvu podatci su bili podijeljeni u jednakom postotku na one kod kojih postoji takav oblik edukacije i na one kod kojih ne postoji, što je dobar pokazatelj da postoji potreba za takvom vrstom edukacije. Vezano za prethodno pitanje, 85% sudionika se složilo kako bi ženama u šumarstvu trebalo ponuditi i mogućnost razvijanja upravljačkih vještina kao bitnim faktorom za uspjeh u profesionalnoj karijeri.
  • Iz odgovora na pitanje smatraju li sudionici da žene u njihovoj zemlji imaju manje šanse za uspjeh u sektoru šumarstva pokazalo se kako čak 66% smatra kako postoje manje šanse za uspjeh u odnosu na muškarce, dok se 23% izjasnilo kako se ne slažu s navedenom premisom.
  • prema mišljenju 90 % sudionika društveni mediji imaju važnu ulogu u povezivanju, edukaciji te dosegu informacija do ciljne skupine

Navedeni rezultati i informacije koje su podijelile predavačice ukazuju kako je od iznimne važnosti posvetiti veću pažnju utjecaju žena u šumarskoj industriji, otvoriti više mogućnosti njihova zapošljavanja te aktivirati inovativne alate za edukaciju žena u šumarstvu.

Cijelu konferenciju možete pogledati na Facebook stranici www.facebook.com/gisgte, a prezentacije predavača na web stranici projekta http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/fem4forest

 

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.