Održana osma ministarska konferencija FOREST EUROPE

U Bratislavi je održana osma ministarska konferencija u okviru međuvladinog procesa šumarske politike pod nazivom FOREST EUROPE te je obradila pitanja od najveće političke važnosti u vezi s trenutnim izazovima s kojima se suočavaju europske šume i šumarski sektor, uključujući njihovu ulogu u prilagodbi na klimatske promjene.
Cilj ovog međuvladinog summita pod nazivom „Budućnost koju želimo: šume koje trebamo“ bio je usmjeren na preuzimanje političkih obveza zemalja u Europi i Europskoj uniji o strateškom okviru i akcijama prema održivom gospodarenju šumama u Europi za ovo desetljeće.

Bratislavska ministarska konferencija je organizirana kroz dva okrugla stola na kojima se razgovaralo o:
1. Prilagodbi šuma klimatskim promjenama
2. Održivo gospodarenje šumama – naš zajednički odgovor na viziju održivog razvoja.

HSUPŠ kroz članstvo u CEPF-u zastupa interese vlasnika šuma na EU nivou te podržava zajedničke izjave koje su prezentirane na tom događanju.

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.