Planovi upravljanja područjima ekološke mreže

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode propisana je izrada planova upravljanja za sva zaštićena područja i područja ekološke mreže.
Plan upravljanja je strateški dokument Javne ustanove kojim se utvrđuje stanje zaštićenog područja ili područja ekološke mreže te određuju ciljevi upravljanja, aktivnosti za postizanje ciljeva i pokazatelji provedbe plana.
Trenutno je u tijeku provedba projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., a u cilju ispunjavanja specifičnog cilja „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću“ (primarno ekološkom mrežom Natura 2000).
Jedna od aktivnosti tog projekta je organizacija dioničkih radionica s ciljem uključivanja dionika u izradu Plana upravljanja i to kroz njihovo upoznavanje s ciljevima i mjerama očuvanja vrsta i stanišnih tipova ekološke mreže Natura 2000 te prikupljanja prijedloga aktivnosti upravljanja za odabrane teme Plana upravljanja.
Pozivamo sve udruge šumovlasnika da se aktivno uključe u te radionice kako bi zastupali svoja prava i interese. Radionice se organiziraju za sva zaštićena područja te je potrebno kontaktirati nadležne županijske Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode kako bi bili informirani o terminima pojedinih radionica.

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.