Potpore iz EU fondova u šumarskom sektoru 2023. – 2027.

Ne godišnjoj skupštini Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika dr. sc. Marko Zorić iz tvrtke Salix plan d.o.o. predstavio je Potpore iz EU fondova SP ZPP RH za 2023.-2027., koje pružaju mogućnosti privatnim šumovlasnicima, licenciranim izvoditeljima radova u šumarstvu i drvoprerađivačima.

Ukupno je za navedeno razdoblje u šumarskom sektoru planirano 81,56 milijuna eura, a intervencije obuhvaćaju: 72.01. Potpore za ograničenje u gospodarenju šumama, 73.04. Izgradnju i uređenje poučnih staza i prateće infrastrukture, 73.05. Rekonstrukciju (konverziju) degradiranih šuma, 73.06. Modernizaciju šumarskih tehnologija u pridobivanju drva, šumskouzgojnim radovima i proizvodnji ŠRM a (šumskog reprodukcijskog materijala), 73.07. Modernizaciju tehnologija u predindustrijskoj preradi drva, 73.08. Izgradnju šumske infrastrukture i 73.09. Promociju šumskih proizvoda i usluga.

Prezentacija Potpore iz EU fondova SP ZPP RH za 2023.-2027.

 

 

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.