Prezentacije sa konferencije “vlasnička prava u privatnim šumama”

U povodu desete obljetnice osnivanja HSUPŠ organizirao je u suradnji s Confederation of European Forest Owners, međunarodnu konferenciju „Vlasnička prava u privatnim šumama“, koja je održana u Hotelu Panorama u Zagrebu 4. listopada 2018.

U sklopu konferencije održane su prezentacije:

Prezentacija rezultata upitnika o vlasničkim pravima – mr. sc. Miljenko Županić (.pdf)

Vlasnička prava u Hrvatskoj – Prof. dr. sc. Tatjana Josipović (.pdf)

Vlasnička prava u srednjoj Europi(Austrija) – Dr. sc. Christian Brawenz (.pdf)

Vlasnička prava u sjevernoj Europi (Scandinavia) – Dr. sc. Lennart Ackzell (.pdf)

Razmišljanje o stvarnoj situaciji u EU – Hubert de Schorlemer, agr. ing. (.pdf)

 

Teme koje bi vas mogle interesirati

Konferencija o vlasničkim pravima nad privatnim šumama

U povodu desete obljetnice osnivanja HSUPŠ organizirao je u suradnji s Confederation of European Forest Owners, međunarodnu konferenciju „Vlasnička...

Terenski posjet

Terenski posjet predstavnika Ministarstva zaštite okoliša i energetike

U povodu desete obljetnice osnivanja HSUPŠ organizirao je u suradnji s Confederation of European Forest Owners, međunarodnu konferenciju „Vlasnička...