Prijedlog pravilnika za šumarske intervencije

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je na portalu e-Savjetovanja Prijedlog pravilnika za intervencije:

• 72.01. Potpore za ograničenje u gospodarenju šumama (NATURA 2000, NKS)“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. Savjetovanje je otvoreno do 01. srpnja 2024., a možete ga pronaći na poveznici.
• 73.08. „Izgradnja šumske infrastrukture“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2027. Savjetovanje je otvoreno do 01. srpnja 2024., a možete ga pronaći na poveznici.

HSUPŠ će se uključiti u javno savjetovanje vezano prvenstveno uz činjenicu da su prijedlozi pravilnika pripremljeni od strane ministarstva i nadležne agencije, a ne u sklopu participativnog procesa koji uključuje rad imenovanih povjerenstava u koji su uključeni i svi ostali dionici.

Uz pravilnik o intervenciji 72.01 HSUPŠ izražava nezadovoljstvo, jer se vezano uz tehničku pogrešku u Strateškom planu kojom je izostavljeno uključivanje površina pod ograničenjima osim onim u Natura 2000 područja, ista pogreška ne želi ispraviti što je bilo moguće kroz prvu i drugu izmjenu Strateškog plana. Nadalje podsjećamo da je osnova za ovu intervenciju zakonska obaveza provedbe propisanih mjera očuvanja prirode bez obzira o kojem području je riječ ukoliko su iste mjere propisane kroz uvjete zaštite prirode u šumskogospodarskim planovima. U predmetnom prijedlogu pravilnika također je upitna odredba kojom se privatnim šumoposjednicima uvjetuje izdavanje potvrde od strane ministarstva, a javnom šumoposjedniku istu potvrdu može izdati ovlašteni inženjer. Ova odredba je prihvatljiva s pozicije da se smanje troškovi privatnim šumoposjednicima prilikom prijave, no vrlo je upitni kapacitet ministarstva da u tako kratkom roku izda potvrde svim zainteresiranim šumoposjednicima. Smatramo da je u najmanju ruku privatnim šumoposjednicima pravedno osigurati da sami mogu odabrat tko će im izdati potvrdu (kao što je to primjer i kod doznake stabala). Također se navodi nekakva popratna dokumentacija potrebna za ishođenje potvrde iako se svi potrebni podaci nalaze u šumskogospodarskom planu. Uz taj postupak je vezano i izvješćivanje pa će, ukoliko ostane ovaj prijedlog, ministarstvo morati obavljati terenske očevide za što opet iskazujemo sumnju u njihove kapacitete za takve radove. U kriterijima odabira smo također naišli na nelogičnosti vezano uz različito bodovanje uzgojnih oblika i ukupnih površina pod ograničenjima za koja smatramo da su nepravedna te smo o tome već obavijestili Odbor za praćenje provedbe Strateškog plana.

Uz pravilnik o intervenciji 73.08 HSUPŠ izražava nezadovoljstvo vezano uz odluku da šumske ceste koje se financiraju ovom Intervencijom cijelom svojom dužinom moraju prolaziti kroz šumu. Takva odluka je nepotrebna pa smatramo da bi se s ciljem razvoja ruralnih područja u kojima se nalaze private šume malih šumoposjednika trebalo dozvoliti da cesta dijelom prolazi i kroz ostale tipove zemljišta jer je skoro nemoguće u tim područjima projektirati takvu cestu s obzirom na prostornu raznolikost i mozaičnost šumskih i poljoprivrednih površina. Zato predlažemo da se uz promjenu u pravilniku uz postojeće kriterije doda još jedan u kojem će se vrednovati dužina kojom prometnica prolazi kroz šumu.

 

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.