Primjer uspješnog ulaganja u privatne šume malih šumoposjednika

S obzirom na usitnjenost većine posjeda u privatnim šumama RH i udjela upravo malih šumoposjednika ulaganja u takve šumske posjede su i dalje vrlo mala, ali situacija se pomalo mijenja. Naknadu za radove biološke obnove šuma mali šumoposjednici mogu koristiti kroz  sredstva OKFŠ-a na temelju Javnog poziva kojeg svake godine raspisuje Ministarstvo poljoprivrede. Zainteresiranost malih šumoposjednika iz godine u godinu je sve veća.

Navest ćemo primjer jednog uspješnog ulaganja u privatne šume malih šumoposjednika. Osnovni uvjet da bi mali šumoposjednik participirao sredstva OKFŠ-a je upis u Upisnik šumoposjednika. Upisnik šumoposjednika vodi Ministarstvo poljoprivrede. U konkretnom primjeru mali šumoposjednik nakon upisa u upisnik šumoposjednika prijavio se na Javni poziv Ministarstva poljoprivrede. Predmetna sastojina sastojie se od dvije predmetne k.č. ukupne površine oko 1 ha što je za hrvatske prilike veliki šumski posjed. Na predmetnim k.č. nalazile su se šumske sastojine narušene strukture s kojima se trebalo krenuti u obnovu. Nakon provedene sječe preostalih stabala  sve uz stručnu podršku šumarske struke utvrđeno je da na pojedinim dijelovima sastojine nije u potpunosti uspjelo prirodno pomlađivanje odnosno nedostaju glavne vrste drveća u ovom slučaju hrast lužnjak. Šumoposjednik je proveo pripremu staništa te je u prvom kvartalu proveo radove pošumljavanja u konkretnom slučaju popunjavanja upravo sa sadnim materijalom hrasta lužnjaka vrste za koju je utvrđeno da kroz prirodno pomlađivanje nije dovoljno zastupljena. U budućem razdoblju ukoliko je potrebno na još pojedinim dijelovima sastojine provesti radove popunjavanja. Od ostalih radova treba barem jednom godišnje provesti radove njege te u zimskim mjesecima zaštitu sadnog materijala od šteta od divljači. Sva ova ulaganja koja su odrađena do sada i koja će biti tek odrađena iziskuju velika financijska sredstva koja mali šumoposjednik mora uložiti u podizanjem nove šumske sastojine. Podizanje nove šumske sastojine od strane šumoposjednika dugoročno je ulaganje za buduće generacije i sveobuhvatnu zajednicu i trenutno šumoposjednik ima samo troškove dok će plodove ovog ulaganja tek moći koristiti buduće generacije. Tako da sredstva OKFŠ-a trenutno predstavljaju jedina sredstva koja mogu koristiti mali šumposjednici za svoje šume i koja im samo u dijelu pomažu u zatvaranju financijske konstrukcije kod prije navedenog ulaganja.

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.