Privatni šumoposjednici obilježavali Međunarodni dan šuma

Svjetskim danom šuma koji se obilježava na prvi dan proljeća, 21. ožujka, želi se ukazati na važnost šuma kao jednog od najraznovrsnijih bioloških ekosustava. Međunarodno obilježavanje Svjetskog dana šuma započelo je 1971. godine na inicijativu Europske poljoprivredne konfederacije te kasniju podršku UN-ove organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO) s idejom da obilježavanje takvog dana može povećati svijest o važnosti šuma i šumskih ekosustava te njihovom očuvanju.

Šume značajno utječu na vodni režim na način da pročišćavaju podzemne i površinske vode, također štite tlo na način da ga vežu svojim korijenjem, svojim sklopom smanjuju jačinu i utjecaj vjetra te zadržavaju dio oborina na krošnjama i deblu čime se sprječava jače sabijanje i ispiranje tla, obavljaju i klimatsko zaštitnu funkciju, imaju utjecaj na proizvodnju kisika, pročišćavanje zraka, zadržavanje velike količine štetnih tvari na svojoj asimilacijskoj površini te u apsorpciji velikih količina ugljičnog dioksida.

Republika Hrvatska može se pohvaliti dugogodišnjim trajnim gospodarenjem šumama obzirom da šume zauzimaju 48% teritorija. Međimurska županija je najmanje šumovita županija te od ukupne površine šuma one su u privatnom vlasništvu što je karakteristika sjeverozapadnog dijela Hrvatske.

Udruga privatnih šumoposjednika Međimurja obilježila je Međunarodni dan šuma ujedno i prvi dan proljeća ove godine na tri lokacije. Udruga privatnih šumoposjednika Međimurja “Jegnjed” i dječji vrtić “FTIČEK” Donji Kraljevec, grad Mursko Središće i BIOINSTITUT d.o.o. obilježili su ovaj dan kroz sadnju po tri sadnice drveća u sklopu dvorišta dječjeg vrtića, skele Fusek kod Mure i dvorišta BIOINSTITUTA d.o.o. doniranih od strane udruge. U ime udruge sađenju su nazočili predsjednik udruge Tomislav Nikolić, dopredsjednik udruge Stjepan Mesarek i tajnik udruge Filip Strojko dok su od strane grada nazočili gradonačelnik Dražen Srpak i djelatnici Murs – ekoma, dječjeg vrtića “FTIČEK” Donji Kraljevec nazočili su djeca dječjeg vrtića i ravnateljica Sandra Vlah te BIOINSTITUTA d.o.o. Čakovec nazočili Mario Posedi i Teuta Tompić.

Osim tih aktivnosti sami članovi i simpatizeri udruge su sudjelovali u akciji pošumljavanja dijela jedne šumske površine na području Međimurske županije uz poštivanje epidemioloških mjera. Ovim aktivnim djelovanjem članovi udruge obilježili su Međunarodni dan šuma. U akciji pošumljavanja posađeno je ukupno 1000 sadnica hrasta lužnjaka, crne johe i obične bukve. Upravo odabirom sadnog materijala i sadnjom zavičajnih vrsta pridalo se važnosti očuvanja bioraznolikosti šumskih sastojina odnosno podržavanju domicilnih vrsta drveća koje se javljaju od prirode u šumskim sastojinama šireg šumskog područja.

Simboličnim načinom obilježavanja Dana šuma i prvog dana proljeća ukazalo se ne samo na važnost šumskih ekosustava odnosno njihovog očuvanja u prirodnim staništima već i na njihovu važnost unutar urbaniziranih površina. Isto tako istaknuta je važnost postizanja senzibiliteta za ovu problematiku kod mlađih generacija.

Ovim pošumljavanjem pridonijeti će se povećanju šumskih površina u Međimurskoj županiji koja je po udjelu šumskih površina na samom začelju u Republici Hrvatskoj. Na kraju je upućena poruka članova udruge kako “Šuma može živjeti bez ljudi, ali ne mogu ljudi bez šume.”

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.