Osvrt na prijedlog Plana korištenja sredstava od prodaje emisijskih jedinica CO₂

Kao stranka Kyotskog protokola Republika Hrvatska je uspostavila nacionalni sustav za praćenje emisija stakleničkih plinova te joj se na temelju izvješća dodjeljuju nacionalne kvote za prodaju viška emisijskih jedinica.

Od ove godine u sustav obračuna ulazi i sektor Korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva (LULUCF), u kojem kategorije šumarstvo i travnjaci predstavljaju ponor (uklanjanje) emisija stakleničkih plinova.

Trenutno je u izradi prijedlog Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2021. do 2025. godine, koji će na kraju odobriti Vlada RH, a prema kojem će se planski trošiti prikupljena sredstva.

S obzirom da planom nisu predviđena sredstva za direktne mjere u šumarskom sektoru, kojima bi se dodatno povećao odliv stakleničkih plinova, HSUPŠ je zajedno s Fakultetom šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu uputio dopis s osvrtom na predloženi plan. Osvrt je temeljen na činjenici da se sredstva troše za povećanje energetske učinkovitosti, dok se istodobno zanemaruju šume i šumsko uzgojni radovi što dovodi do pada prirasta, a samim time i do smanjenja odliva.

Zajednički dopis možete pogledati ovdje.

 

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.