Profesionalizacija funkcije tajnika Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika

HSUPŠ je sukladno planu rada započeo s provedbom projekta ‘Jačanje ljudskih kapaciteta’ te je dugogodišnji tajnik Miljenko Županić svoju funkciju počeo obnašati profesionalno kao redovni zaposlenik.

Projekt će utjecati na izgradnju kapaciteta osoblja kao i na podizanje kapaciteta i kvalitete zastupanja interesa vlasnika šuma u svrhu zaštite vlasničkih prava, posebno na području privatnih šuma.

Osim rada na projektima i zastupanja HSUPŠ, od tajnika se očekuje i poboljšanje komunikacije prema udrugama članicama.

Za predstavljanje interesa privatnih vlasnika šuma i ostvarivanje ciljeva projekta dogovorena je i suradnja sa stručnjacima iz područja odnosa s javnošću, šumarstva, vlasničkih prava i međunarodnog lobiranja.

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.