Sastanak Saveza s predstavnicima Ministarstva poljoprivrede

U Ministarstvu poljoprivrede (MP) održan je sastanak na temu problematike privatnih šuma. Na sastanku su ispred MP sudjelovali državni tajnik Šime Mršić i pomoćnica ministra Renata Ojurović, a Savez su predstavljali predsjednik Zdenko Bogović i tajnik Miljenko Županić.

Predstavnici HSUPŠ su predstavili svoje stavove i prijedloge rješenja za aktualnu problematiku:

  1. Izrada prijedloga strateških planova za korištenje EU fondova u višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027.
  • prijedlog Prioritetnog akcijskog okvira
  • prijedlog Programa ruralnog razvoja.
  1. Postojeći zakonodavni okvir šumarskog sektora s prijedlogom za financijsko rasterećenje vlasnika šuma i poduzetnika u šumarstvu
  • Zakon o šumama (smanjenje i ukidanje neporeznih davanja, prevelike administrativne obveze, neprimjenjive kaznene odredbe, sredstva naknade za OKFŠ, Upisnik šumoposjednika, korištenje šuma i šumskog zemljišta)
  • Zakon o lovstvu (plaćanje naknade za izgubljeno pravo lova, štete od divljači na šumi)
  • Zakon o trošarinama (korištenje plavog dizela kod šumskih radova za vlastite potrebe)
  • Zakon o zaštiti prirode (ograničenja u gospodarenju šumama)
  • Zakon o vodama (plaćanje naknade za uređenje voda).

Predstavnici MP su iskazali spremnost za suradnju i rješavanju navedene problematike koja se nalazi u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede te su ukazali na mogućnosti i procedure za rješavanje problema koji su u nadležnosti drugih ministarstava.

Na kraju sastanka je s obje strane izraženo zadovoljstvo i spremnost na suradnju pri rješavanju cjelokupne problematike vezane za privatne šume.

 

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.