Stanje europskih šuma 2020 – sažetak namijenjen kreatorima politika

Forest Europe je objavio sažetak za kreatore politika kao dio Izvješća o stanju Europskih šuma 2020. Sažetak daje pregled glavnih saznanja o statusu i trendovima u šumama Europe te je namijenjen kao podrška kreatorima politika u odlukama vezanim za šumarstvo.

Dokument se nadovezuje na paneuropske kriterije za održivo gospodarenje šumama i upućuje na stanje europskih šuma po šest ključnih kategorija:

 1. Šumski resursi i njihov doprinos globalnim ugljikovim ciklusima
 2. Stanje i vitalnost šumskog ekosustava
 3. Proizvodne funkcije šuma
 4. Biološka raznolikost u šumskim ekosustavima
 5. Zaštitne funkcije u gospodarenju šumama (posebno tlom i vodom)
 6. Socioekonomske funkcije i uvjeti

U europskim su šumama neki od pokazatelja ostali stabilni tijelom godina:

 • U europskim šumama prevladavaju sastojine sastavljene od dvije ili više vrsta drveća
 • Populacija uobičajenih šumskih ptica je stabilna
 • 70% šuma i drugih šumskih zemljišta otvoreno je za javno rekreativno korištenje

Izvješće pokazuje kako postoji pozitivan razvoj u više područja i predstavlja, između ostalih, sljedeće podatke:

 • U posljednjih 30 godina površina šuma i šumskog zemljišta na području Europe povećala se za 9 %. Više od 1/3 europskog zemljišta je pod šumama sa sveukupno 227 milijuna hektara.
 • Povećanjem šumskih površina povećavao se i volumen drva i količina pohranjenog ugljika u europskim šumama i to preko 50% tijekom posljednjih 30 godina. Sjekao se samo izdvojeni dio prirasta, oko ¾ neto godišnjeg prirasta drva.
 • U posljednjih 20 godina područje namijenjeno za očuvanje bioraznolikosti povećalo se za 65 %, a područja određena za očuvanje krajolika za 8 %.
 • Od 1990. godine površine za očuvanje genetskog materijala povećale su se za 10 puta.
 • Međutim, izvješće upozorava kako se europske šume suočavaju sa sve više izazova. Glavni pritisak proizlazi iz socijalnih zahtjeva i utjecaja klimatskih promjena.

Između ostalog, izvješće naglašava sljedeće:

 • Oko 3% europskih šuma je oštećeno, većinom vjetrolomima, kukcima, brštenjem kopitara te šumskim požarima.
 • U posljednje vrijeme uočena je sve veća učestalost velikih šumskih poremećaja, uključujući ekstremne suše, valove vrućine, gradacije potkornjaka i šumske požare.
 • Taloženje onečišćenja zraka kontinuirano se smanjivalo tijekom posljednjih 25 godina, međutim neke onečišćujuće tvari još uvijek lokalno prelaze kritična opterećenja.
 • Prosječni gubitak lišća na drveću povećao se na 19% praćenih parcela, čak dvostruko više od broja parcela na kojima se lišće poboljšalo u razdoblju 2010-2018.
 • Relativno nizak neto prihod šumskih poduzeća predstavlja rizik za gospodarenje šumama, posebno u okružju nestabilnog tržišta, štetnih učinaka klimatskih promjena i zahtjeva za zahtjevnijim šumarskim sustavima.

 

Poveznice:

Stanje Europskih šuma 2020 – kompletno izvješće

Stanje europskih šuma 2020 – sažetak namijenjen kreatorima politika

 

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.