Stručna ekskurzija za slovenske šumovlasnike

Članovi Udruge privatnih šumovlasnika „Breza“ Bubnjarci i Društva lastnikov gozdov v općini Metlika posjetili su 28. lipnja 2019. Varaždinsku i Međimursku županiju. Stručnu ekskurziju za kolege iz susjedne Slovenije organizirali su Savez udruga privatnih šumovlasnika Varaždinske županije i Udruga privatnih šumoposjednika Međimurja “Jegnjed”.

Program posjeta obuhvatio je rasadnik Zelendvor (Hrvatske šume d.o.o.) te privatne šume na području Varaždinske i Međimurske županije u kojima su gostima prezentirani provedeni projekti izgradnje prometnica i sanacije, financirani sredstvima iz naknade za općekorisne funkcije šuma.

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.