Šumarski sektor u vrijeme pandemije COVID-19

Pandemija COVID-19 zahvatila je i šumarski sektor te uzrokovala ograničenja u aktivnostima gospodarenja šumama što utječe na cijeli europski lanac vrijednosti u šumarstvu.

Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika (HSUPŠ) aktivno sudjeluje u raznim inicijativama kojima je cilj ublažavanje negativnog utjecaja koronavirusa na stanje u šumarskom sektoru.

HSUPŠ je pokrenuo inicijativu za smanjenje neporeznih davanja (parafiskalnih nameta) u šumarskom sektoru zbog činjenice da značajan dio tih nameta (šumski doprinos, komorski doprinosi) nije bio evidentiran u Registru neporeznih davanja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (https://nameti.mingo.hr/registar). Tom prilikom je naglašeno da je najeksponiranije davanje u šumarskom sektoru naknada za općekorisne funkcije šuma, koju ne bi trebalo smanjivati već samo treba poraditi na transparentom medijskom objašnjenju i načinu trošenja. Inicijativu je podržalo preko 70 poslovnih subjekata iz šumarskog sektora.

Na Europskoj razini HSUPŠ također sudjeluje u nizu aktivnostima kroz Konfederaciju europskih vlasnika šuma (CEPF), koja je zajedno sa šest drugih organizacija iz europskog šumarskog sektora objavila zajedničko pismo „Europski šumarski sektor mora biti dio budućeg plana oporavka EU-a COVID-19“. Pismo na engleskom jeziku u cijelosti možete preuzeti ovdje.

U kontekstu aktualne rasprave o planu oporavka EU-a COVID-19 i o Zelenom planu EU, sektorske organizacije dijele zabrinutost vlasnika i upravitelja šuma o trenutnoj situaciji i daju argumente zašto bi šumarski sektor trebao biti dio plana EU za oporavak. Kriza izazvana pandemijom COVID-19 pogodila je u trenutku kada se sektor u raznim zemljama EU već našao u teškoj situaciji zbog ozbiljnih utjecaja štetnih čimbenika uzrokovanih klimatskim promjenama posljednjih godina. Stoga bi kriza mogla kratkoročno i srednjoročno utjecati ne samo na vlasnike i upravitelje šuma, već i na sektor šumarstva u cjelini.

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.