Projekt Fem4Forest – “Šume u rukama žena”

Projekt Fem4Forest “Šume u rukama žena” započeo je u srpnju 2020. godine i uključuje 14 partnera iz 10 zemalja (Slovenije, Hrvatske, Austrije, Njemačke, Bosne i Hercegovine, Srbije, Rumunjske, Češke, Bugarske, Ukrajine). Projekt je financiran u okviru Programa transnacionalne suradnje Interreg Dunav, vodeći partner je Slovenski šumarski institut, a voditeljica projekta je dr. Nike Krajnc. Uz Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika partner je i Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije.

Unutar projekta Fem4Forest istaknut će se različite uloge žena u šumarstvu i šire, u šumskim lancima opskrbe. Istražit će se različite mogućnosti za aktivnije sudjelovanje žena u upravljanju šumama, kao i na tržištu rada i na različitim razinama odlučivanja. Kroz niz pilot projekata u podunavskoj regiji želi se identificirati različite mogućnosti za aktivniju ulogu žena putem prijenosa ideja i primjera dobre prakse.

Glavni cilj Fem4Forest-a je ojačati šumski sektor na lokalnoj, regionalnoj i međuregionalnoj razini kroz povećanu uključenost i sposobnost žena aktera podržavajući njihovu ravnopravnu prisutnost i kompetencije na tržištu u Podunavlju. Projekt nudi novi i inovativan pristup obrazovanju i mentorstvu koji će omogućiti aktivniju ulogu žena u šumarskom sektoru.

Na temelju komparativne studije i odabira primjera dobre prakse, predstavit će se različite mogućnosti zapošljavanja žena u šumarstvu u zemljama sudionicama. Planirane aktivnosti su usmjerene na potražnju i usmjerene su na tri najvažnije komponente: socijalnu uključenost, rodnu ravnopravnost i ekonomsku neovisnost. Kroz multiaktorski pristup, Fem4Forest ima istinsku i snažnu uključenost ciljnih skupina koje će se baviti različitim aktivnostima kako bi izrazile svoje potrebe i stvorile primjere dobre prakse. Dakle, razvit će se Fem4Forest model za integraciju žena (akcijski plan temeljen na potražnji, kampanja podizanja svijesti, mentorski rad i program obuke). Baveći se problemom mladih i dugotrajno nezaposlenih žena u ruralnim područjima, također će se dugoročno pridonijeti visokoj razini zaposlenosti u dunavskoj regiji.

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.