Terenski posjet

Terenski posjet predstavnika Ministarstva zaštite okoliša i energetike

Kako bi ih upoznali s ciljevima i aktivnostima Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika, čelnici Saveza organizirali su 8. ožujka 2019. godine terenski posjet za predstavnike Ministarstva zaštite okoliša i energetike na području privatnih šuma u okolici Našica. Posebno je pojašnjena problematika koju šumovlasnicima predstavlja zakonodavni okvir iz područja zaštite prirode (ograničenja u gospodarenju šumama u zaštićenim područjima, uvjeti zaštite prirode prilikom izrade Programa gospodarenja). Predstavnici ministarstva također su upoznati i sa sličnom problematikom iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, u okviru nepovoljnih odredbi Zakona o šumama i Zakona o lovstvu (administrativne zapreke, ukidanje vlasničkih prava, naknade za štete). Spomenute problematike, zajedno s kompliciranim i dugotrajnim administrativnim procedurama, imaju značajan negativni utjecaj na korištenje nepovratnih sredstava iz EU fondova.

Terenskim obilaskom obuhvaćeno je nekoliko primjera redovnog održivog gospodarenja šumama (uzgojni radovi u sjemenskim sastojinama i mladim sastojinama) te investicija kroz sredstva iz Programa ruralnog razvoja (konverzija degradiranih šumskih sastojina i izgradnja šumskih prometnica) te su ukazani problemi koji se pojavljuju provođenjem tih aktivnosti. Ograničenja koja uzrokuju smanjenje tj. nemogućnost korištenja prihoda od imovine (u našem slučaju šume) i neiskorištena sredstva iz fondova EU direktno utječu na mogućnost zapošljavanja stanovništva u ruralnom području.

Ukazano je i na potrebu bolje suradnje i koordinacije između ministarstava kako bi pojednostavili administrativne procedure i ujednačili tumačenja pojedinih zakonskih odredbi.

Predstavnicima ministarstva je kroz jedinstveni primjer dobre prakse prikazana mogućnost zapošljavanja stanovništva u ruralnom području kroz način da se drvni proizvodi prerađuju lokalno te u što višem stupnju finalizacije (pilana, bačvarija, energana).

Teme koje bi vas mogle interesirati

Prezentacije sa konferencije “vlasnička prava u privatnim šumama”

Kako bi ih upoznali s ciljevima i aktivnostima Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika, čelnici Saveza organizirali su 8. ožujka...

Konferencija o vlasničkim pravima nad privatnim šumama

Kako bi ih upoznali s ciljevima i aktivnostima Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika, čelnici Saveza organizirali su 8. ožujka...