U Finskoj održana skupština CEPF-a

Ove godine za mjesto održavanja skupštine CEPF-a odabrana je Hämeenlinna u Finskoj i to u organizaciji Saveza poljoprivrednika i vlasnika šuma Finske (MTK).

Skupština je uz redovni imala i izvanredni dio na kojem su prihvaćene promjene Statuta CEPF, a koje su bile neophodne zbog obaveznog usklađivanja s novim belgijskim zakonodavstvom. Uz normativno usklađivanje najvažnija izmjena odnosi se na povećanje broja članova Upravnog odbora na maksimalno 13 osoba.

Uz redovna izvješća i planove o aktivnostima i financijskom poslovanju, na redovnoj skupštini je na mandat od dvije godine u upravnom odboru izabran i predstavnik Zveze lastnikov gozdov Slovenije Rok Sedminek čime je naša regija postala još zastupljenija. Na Skupštini su primljeni i novi članovi i to kao redovni Savez regionalnih udruga privatnih vlasnika šuma iz Slovačke te Udruga vlasnika šuma iz Irske, a kao pridruženi član udruga Obiteljskih imanja obiteljska imanja u poljoprivredi i šumarstvu iz Bavarske.

Sjednici Skupštine prisustvovao je i finski ministar poljoprivrede i šumarstva Antti Kurvinen koji se u pozdravnom govoru osvrnuo na sve veću nepravdu koja se prema vlasnicima šuma provodi u sklopu provedbe Zelenog plana i na njemu baziranih strategija. Kao najveću poruku naglasio je da „šume nisu problem, nego rješenje za očuvanje bioraznolikosti i prilagodbu klimatskim promjenama“.

Uz sjednicu skupštine na programu su bili i sastanci Upravnog odbora i Radne grupe na kojima se većinom razgovaralo o EU politikama u šumarskom sektoru i mogućnostima proaktivnog lobiranja na EU direktive/propise/zakone koji su u pripremi ili u procesu donošenja.

Posljednjeg dana je za sudionike organizirana stručna ekskurzija u sklopu koje je prikazan tradicionalni način gospodarenja privatnim šumama u Finskoj.

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.