Upravljanje

Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika je osnovan 7. lipnja 2008. godine kao samostalna, nestranačka, interesna organizacija dobrovoljno udruženih udruga privatnih šumovlasnika i šumoposjednika, radi zadovoljavanja zajedničkih interesa članova Saveza pod uvjetima određenim Zakonom o udrugama i Statutom.

Temeljni je cilj Saveza da planskim udruživanjem i radom udruga privatnih šumovlasnika i šumoposjednika te sudjelovanjem u provedbi projekata iz područja šumarstva, poboljša kakvoću i gospodarsku vrijednost šumskih proizvoda i unaprijedi gospodarenje privatnim šumama u Republici Hrvatskoj.

Članicom Saveza može postati svaka udruga privatnih šumovlasnika i šumoposjednika koja je registrirana u Republici Hrvatskoj, te svaka druga zainteresirana fizička ili pravna osoba.

Tijela Saveza:

 

Skupština

Predsjednik

Zdenko Bogović

Zamjenik predsjednika

Antun Babojelić

Tajnik

Miljenko Županić

Izvršni odbor

Dalibor Benšak

Antun Gorše

Siniša Lakota

Zoran Posarić

Robert Sambolek

Marko Tepić

Nadzorni odbor

Marija Hršak Bonjeković

Enes Drčić

Tomo Rešetar

Likvidator

Marija Hršak Bonjeković

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.