Uspješno završen projekt „Šumska idila Ravne gore“

Udruga privatnih šumovlasnika „Kesten“ Lepoglava, kao jedna od najvećih i najaktivnijih udruga u Hrvatskom savezu udruga privatnih šumovlasnika, prijavila je 2018. godine na natječaj za tip operacije 8.5.2 Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture, u sklopu Programa ruralnog razvoja projekt „Šumska idila Ravne gore“.

Projekt je obuhvatio uređenje planinarsko-edukativne staze i vidikovca na sjevernim obroncima Ravne gore. Staza povezuje izvor i spomen obilježje poginulim braniteljima u Gornjoj Višnjici s uzletištem za paraglajdere i najvišim vrhom Ravne gore. Ukupna dužina staze iznosi cca 3.000 metara, a na stazi se nalazi i odmorište te vidikovac na uzletištu. Uz stazu su postavljene i informativno-edukativne table na kojima se opisuju reljef, geološka građa, biljne i životinjske vrste. Kako se veći dio staze nalazi u području ekološke mreže bilo je potrebno ishoditi posebne uvjete koji su i zbog svojih specifičnosti malo i utjecali na provedbu projekta, no na kraju je sve uspješno završeno.

Ukupna vrijednost projekta iznosila je 322.806,25 kuna i u potpunosti je isplaćena iz sredstava Europskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Korištenje ove staze malo je zaustavila trenutna epidemiološka situacija, no nadamo se da će se njome u budućnosti koristiti mnogo planinara i ljubitelja prirode, a s ciljem prvenstveno edukacije, informiranja o šumi i o potrebi očuvanja šuma i vrijednih staništa raznih rijetkih vrsta biljaka i životinja Ravne gore, zatim u svrhe rekreacije, podizanja razine ekološke svijesti te cjelokupnog prosperiteta naše lokalne zajednice.

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.