Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Uz estetske i rekreativne vrijednosti, vlasnici šuma njeguju, promiču i štite zdrave ekosustave na svom šumskom zemljištu za ekološke koristi cijelih zajednica.

Ekološki proizvodi i usluge uključuju:

  • Regulacija sliva i zaštita od poplava – Šumoviti slivovi imaju veću sposobnost apsorpcije vode u tlo, ponovno punjenje podzemne vode i umjereno površinsko otjecanje.
  • Kvalitetna, svježa pitka voda za ljude – Privatne šume daju važan doprinos čistoći opskrbe vodom u zajednici.
  • Prirodna staništa – Životinje, ptice, ribe i vodozemci nalaze stanište u potocima, jezerima, rijekama i drveću na privatnim šumskim zemljištima.
  • Akumulacija ugljika za dobrobit svih – Šume djeluju kao ponori ugljika (što znači da apsorbiraju više ugljika nego što ih oslobađaju) i osiguravajući brzu regeneraciju površina kojima upravljaju vlasnici šuma doprinose spremanju šumskog ugljika.
  • Bioraznolikost i zdravi ekosustavi – Vlasnici šuma upravljanjem čuvaju biološku raznolikost i održavaju stabilne šumske ekosustave na koje se oslanjaju tisuće vrsta – biljke, životinje, vodozemci i insekti.

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.