Završetak projekta Fem4Forest

Pitanja spolne ravnopravnosti, stereotipa i nejednakosti u karijerama koja su tradicionalno muška, uključujući šumarstvo, privlače sve veću pozornost u današnje vrijeme. U Dunavskoj regiji prije provedbe projekta Fem4Forest nije postojala baza podataka o ženama u sektoru šumarstva te informacije o zastupljenosti žena na vodećim pozicijama. Potaknuti time, već u prvoj godini projekta provedeno je opsežno istraživanje koje je objedinilo i usporedilo informacije o šumarskom sektoru država Dunavske regije, a ubrzo nakon toga uslijedilo je i Izvješće o šumarskim stručnjakinjama i privatnim šumovlasnicama te studenticama Šumarskog fakulteta.

Bogatu bazu podataka koristili smo za kreiranje programa koji će najbolje odgovarati stvarnim potrebama i očekivanjima sudionica šumarskog sektora. Fem4Forest projekt prepoznao je važnost unaprjeđenja vještina, ne samo stručnih ostvarenih kroz formalnu edukaciju, već i onih kojima će se žene lakše prezentirati šumarskom sektoru, ostvariti željene rezultate te napredovati u karijeri.

U Hrvatskoj su provedene tri trening radionice na sljedeće teme:
1. Vještine vođenja
2. Komunikacijske vještine
3. Osobne vještine

Kroz trening program o osobnim vještinama, polaznice su imale priliku naučiti koristiti kritičko razmišljanje, biti asertivne, prezentirati se u profesionalnom okruženju te koristiti suradnju i umrežavanje za karijerni napredak.

Trening program o komunikacijskim vještinama obradio je teme kao što su: osnove komunikacije i razgovora, rješavanje teških konverzacijskih situacija, upravljanje konfliktima, pružanje povratnih informacija, dok je trening o vještinama vođenja govorio o upravljanju ciljevima i donošenju odluka, upravljanju timom i vremenom.

Za sam kraj, osnivanjem neformalne udruge žena u šumarstvu, ostvaren je veliki korak naprijed jer takva organizacija do sad nije postojala. Radom „Hrvatske udruge žena u šumarstvu“ nastaviti će sa aktivnostima projekta Fem4Forest, čak i nakon završetka projekta, prema jačem položaju žena u sektoru šumarstva.

Ponosni smo što smo zajedno s Hrvatskom komorom inženjera šumarstva i drvne tehnologije sudjelovali na provedbi ovog projekta koji je stvorio bazu i smjernice za veću ravnopravnost spolova u šumarskom sektoru Hrvatske i Dunavske regije.

Sve dokumente i rezultate projekta možete pregledati na službenoj stranici projekta:
https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/fem4forest

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.