Aktivnosti Saveza udruga privatnih šumovlasnika Varaždinske županije

Na izbornoj sjednici Skupštine Saveza udruga privatnih šumovlasnika Varaždinske županije ponovno je za predsjednika izabran Tomo Rešetar.

Savez udruga privatnih šumovlasnika Varaždinske županije kao samostalna, nestranačka, interesna društvena organizacija dobrovoljno udruženih udruga privatnih šumovlasnika s područja Varaždinske županije osnovan je 2008. godine. Trenutno okuplja tri aktivne udruge (UPŠ „Kesten“ Lepoglava, UPŠ „Opeka“ Vinica i UPŠ „Klen“ Klenovnik) s područja županije koje zajednički provode projekte na regionalnoj razini. Temeljni cilj Saveza je da planskim udruživanjem i radom privatnih šumovlasnika te donošenjem programa rada, zaštiti interesne ciljeve gospodarenja privatnim šumama na području Varaždinske županije. Svojim radom Savez doprinosi boljoj organiziranosti šumovlasnika, kvalitetnijem gospodarenju šumama, očuvanju okoliša i prirode i većoj koristi za vlasnike šuma i društvo u cjelini.

Proteklih godina Savez je svoje aktivnosti usmjerio na istraživanje i promociju nedrvnih šumskih proizvoda. U sklopu toga provodio je projekte istraživanja podzemnih gljiva te sudjelovao u aktivnostima drugih projekat koji se bave tom tematikom. U financiranje projekata koje Savez provodi od prošle godine se uz Varaždinsku županiju uključila i Zagrebačka banka. Edukacijske aktivnosti Saveza se najčešće provode izdavanjem promotivnih materijala o projektima i rezultatima istraživanja te raznim radionicama i stručnim ekskurzijama.

I ove godine Savez će provoditi projekt o nedrvnim šumskim proizvodima u sklopu kojega je planirana izrada brošure o vrstama šumskog drveća i grmlja čiji plodovi su jestivi.

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.