Bogović: Hrvatska treba tražiti reviziju nove EU šumarske strategije

Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika (HSUPŠ) aktivno sudjeluje na konferenciji „Dani poljoprivrede, ribarstva i šumarstva“ koju 15. i 16. listopada u Zagrebu organizira Ministarstvo poljoprivrede.

Predsjednik HSUPŠ mr. sc. Zdenko Bogović prvog dana konferencije održao je izlaganje pod nazivom „Izazovi pred hrvatskim šumarstvom u svijetlu nove EU šumarske strategije“, u kojem je upozorio na problematiku nove strategije i posljedice koje će ona imati za šume, šumarstvo i cijeli sektor u RH.

Posebno je naglasio kako se održivo gospodarenje šumama u RH temelji na stručnom i odgovornom gospodarenju šumama i šumskim zemljištima. Takvim gospodarenjem održava se stabilnost šumskog ekosustava i biološka raznolikost te dostupnost drvne sirovine uz optimalno ispunjavanje ekološke, gospodarske i društvene funkcije šuma.

Zbog posebnog nacionalnog interesa i važnosti šuma, šumarstva i šumarskog sektora, Hrvatska se treba priključiti skupini država članica EU koje traže reviziju nove EU šumarske strategije, poručio je predsjednik HSUPŠ.

Cjelovita prezentacija dostupna je ovdje.

Izlaganje predsjednika HSUPŠ možete pogledati na video snimci konferencije, od 13 minute.

 

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.