Proglas Briga za europske šume

Proglas europskih vlasnika šuma objedinjuje postignuća, viziju i obveze vlasnika šuma te u isto vrijeme iznosi ključne zahtjeve za razmatranje u nadolazećem europskom mandatu.

Predstavljajući više od 15 milijuna europskih šumovlasnika – žena, muškaraca, obitelji različite dobi, kulture, društvenog podrijetla, povijesti, vrijednosti i interesa, CEPF je pokrenuo sveobuhvatan proglas koji opisuje njihova postignuća, viziju i obveze, artikulirajući ključne zahtjeve za nadolazeći europski mandat.

Proglas objedinjuje sljedeće ključne elemente:

Naša postignuća: ističe značajan napredak postignut u održivom gospodarenju šumama. Također naglašava značajan doprinos vlasnika šuma u zadovoljavanju društvenih potreba uz očuvanje i poboljšanje šuma i njihove bioraznolikosti.
Naša vizija: ocrtava dugoročnu viziju usmjerenu prema budućnosti, ponovno potvrđujući našu predanost sigurnoj, održivoj, otpornoj i konkurentnoj EU zahvaljujući održivom gospodarenju šumama. Izražava našu predanost nastavku rješavanja glavnih izazova s kojima se naše društvo suočava.

Naše obveze: uključuje našu predanost stalnom poboljšanju i želju za razvojem, inovacijama i prilagodbom. Također obuhvaća obećanja vlasnika šuma kao što je optimizacija održivog gospodarenja šumama, doprinos ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi.
Naši zahtjevi: proglas iznosi ključne zahtjeve za razmatranje u nadolazećem europskom mandatu i naglašava nužnost razmatranja i povjerenja u vlasnike šuma kao ključne aktere u pripremi politika koje utječu na njih i europske šume (tj. okoliš, klima, energija, poljoprivreda, zdravstvo, financije, trgovina itd.)

Zaključno, kao europski vlasnici šuma, tražimo priznanje i glas u definiranju i provedbi ciljeva održivosti EU-a. Naši značajni doprinosi usklađeni su s ambicijama i ciljevima EU-a do 2050. i snažno ih podupiru. Krećući se naprijed, potrebna nam je povećana fleksibilnost i sposobnost prilagodbe lokalnim uvjetima za učinkovitu provedbu. Uvjereni smo da će kroz otvoreni, konstruktivni dijalog naš doprinos biti uzet u obzir sljedećih godina, posebno kada je riječ o tome “kako” se ciljevi održivosti EU-a mogu i trebaju postići.

HSUPŠ je kao član CEPF-a sudjelovao u pripremi dokumenta kojeg možete pregledati u originalnu na engleskom ili na hrvatskom jeziku:

CEPF Manifesto_eng

CEPF proglas_hr

 

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.