Europski vlasnici i upravitelji šuma pozivaju na detaljna pojašnjenja nove šumarske strategije

„Nova strategija EU -a za šume do 2030. treba jasne ciljeve i izvedive koherentne akcije ”, bila je poruka vlasnika i upravitelja šuma kreatorima politike EU s Europske konferencije vlasnika šuma.

Konferencija, organizirana 4. listopada 2021. u Beču, okupila je europske i nacionalne organizacije vlasnika šuma, državne šumarske organizacije i europarlamentarce radi rasprave i razmjene nove Strategije EU za šume. Tijekom konferencije CEPF, EUSTAFOR, Copa-Cogeca, ELO, USSE i FECOF predstavili su zajednički stav o novoj strategiji koji odražava zabrinutost iznesenu u Beču.

Sudionici konferencije izrazili su značajnu zabrinutost jer nova strategija narušava trenutnu ravnotežu društvenih, okolišnih i gospodarskih sastavnica održivog i multifunkcionalnog šumarstva u EU. Europski vlasnici i upravitelji šuma bili su među najaktivnijima i podržavali novu strategiju te su bili uvjereni da je potrebno za bolje rješavanje izazova i mogućnosti sektora te za postizanje novih ciljeva Zelenog plana kroz dosljedan i dobro koordiniran okvir na razini EU. Međutim, te su nade srušene novom strategijom.

Zajednički dokument o stavu predstavljen na konferenciji objašnjava glavne razloge zašto su europski vlasnici i upravitelji šuma jako zabrinuti zbog strategije i smatraju je neadekvatnom. U izjavi se također postavljaju neka ključna pitanja i primjedbe u vezi s provedbom strategije. Ističu se četiri mjere koje su najavljene u strategiji i trebaju daljnja pojašnjenja i objašnjenja prije daljnjeg razvoja ovih inicijativa:

  • Novi EU pokazatelji, pragovi i rasponi za održivo gospodarenje šumama
  • Nova shema dobrovoljnog certificiranja gospodarenja šumama EU-a koja je bliža prirodi
  • Razvoj plaćanja za usluge ekosustava
  • Novi zakonodavni prijedlog za promatranje, izvješćivanje i prikupljanje podataka

Europski vlasnici i upravitelji šuma priznaju važnost postizanja ciljeva EU -a i odlučni su u tome da ispune svoj dio. Međutim, ako politikama EU u vezi sa šumama i dalje nedostaje dosljednost i zanemaruju se doprinosi i zabrinutost onih koji upravljaju njima te će im se dati konačna odgovornost za provedbu ovih politika, postoji veliki rizik neizvodljivosti. Kako bi ostali motivirani i doprinijeli dugoročnoj održivosti ruralnih područja i gospodarstva EU-a, potrebni su im konstruktivni signali europskih kreatora politike.

Cijelu izjavu na engleskom jeziku možete pogledati ovdje.

Predsjednik HSUPŠ mr. sc. Zdenko Bogović

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.