Godišnja skupština Konfederacije europskih privatnih šumovlasnika

Zbog ograničenja uzrokovanih pandemijom COVID-19, i ovogodišnja skupština Konfederacije europskih privatnih šumovlasnika (CEPF) održana je virtualno. Na dnevnom redu je uz redovna izvješća o radu i financijskom poslovanju bilo i donošenje odluka o produženju mandata članovima Upravnog odbora pa će tako predsjednik Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika Zdenko Bogović još godinu dana biti član tog tijela.

Skupština je odlučivala i o izboru novog predsjednika te će tu dužnost slijedećih godinu dana obnašati predstavnik švedskih šumovlasnika Sven-Erik Hammar.

Konfederacija europskih privatnih šumovlasnika je u redovno članstvo primila i predstavnike iz Belgije (Wallonia) – NTF (udruga koja predstavlja vlasnike šumskog i poljoprivrednog zemljišta).

U raspravi je izražen problem vlasničkih prava u privatnim šumama koji je u posljednje vrijeme počeo zabrinjavati i vlasnike u zapadnim zemljama, a sve zbog jačanja pritiska na šume od strane zelenih, okolišnih udruga i „ljubitelja“ prirode.

Kao jedan od zaključaka dogovoreno je organiziranje konferencije na temu vlasničkih prava najesen ove godine u Sloveniji.

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.